AKTUELNO Više

Saopštenje Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje- Ulcinj

Prej tvteuta16:54 28 Mart 2020

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Ulcinj

Saopštenje
sa sastanka održanog 27.03.2020.

1. Tim za z/s opštine Ulcinj  konstantno prati situaciju i saopštenja nadležnih državnih organa i preduzima sve mjere predviđene Zakonom o z/s u cilju bolje spremnosti i sprečavanja daljeg širenja rizika i posljedica rizika.
2. Epidimiološka situacija je u uslovima, koje trenutnu vladaju, zadovoljavajuća jer je broj oboljelih od koronavirusa u Ulcinju zadržan na 3 osobe, dok je pod nadzorom posmatranja dežurnog epidimiologa za Ulcinj i Bar ukupno 410 osoba.
3. Konstatovano je da je kompanija Karizma ustupila svoje objekte za potrebe karantina i na dan 27.03.2020.  u njima (bivši hotel Belvi) je smješteno 111 osoba.
4. Ukazano je da će kompanija Veterinum izvršiti ponovnu dezinfekciju Zgrade Opštine, Uprave policije, Osnovnog Suda, Doma zdravlja, prostorija Službe za zaštitu i spašavanje.
5. Dato je pojašnjenje od strane Lora Nrekića, rukovodioca Tima i Komandira UP odjeljenja Ulcinj Nikole Tomovića u vezi mjere NKT zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, sa posebnim akcentom na kretanje pravnih lica u vezi snabdijevanja svojih lanaca, potrebe putovanja građana zbog zdravstvenih razloga i posebno za poljoprivredne proizvođače koji moraju posjedovati rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  do 24. marta 2020. godine.
6. U vezi Zahtjeva pojedinih privrednika koji se bave obavljanjem ugostiteljskih usluga (prodaje pića i hrane) radi izdavanja privremene saglasnosti za obavljanje njihove djelatnosti, saopšteno je da je njihov zahtjev proslijeđen nadležnom Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj. Ponovljeno je da ugostiteljski objekati koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka mogu obavljati djelatnost shodno zakonskim propisima i naredbama koje su na snazi, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima.
7. Ukazano je da se strogo vodi računa o davanju informacija medijima, koje morajau davati kompetentna i nadležna lica.
8. Obavezuju se, posebno ugostitelji i pekari, da se striktno pridržavaju zabrane tako što osoba koja priprema hranu i vrši njeno izdavanje ne smije vršiti i naplatu te usluge, odnosno uzimati novac.
9. U saradnji sa Crvenim krstom Ulcinja izvršit će se raspodjela pomoći za osobama sa socijalnim potrebama. Ispred Opoštine za ovaj dio je zadužena potpredsjednica Hadixhe Gjoni.
10. Rukovodilac Tima i Predsjednik Opštine predložio je da svi lokalni funkcioner, članovi upravnih odbora i odbora direktora, kao i direktori privrednih društava kod kojih je Opština osnivač, da se odreknu dijela martovske zarade u korist Nacionalnog koordinacionog tijela. U tom cilju, Predsjednik Nrekić će uplatiti polovinu svoje martovske plate NKT.
11. Izražena je zahvalnost sugrađankama Zehri Smajlović i Miri Borović na donaciji, šivenju zaštitinih maski.
12. Iz Uprave pomorske sigurnosti je ukazano da je zabranjeno isplovljavanje plovila iz marina i luka osim za ribolovce sa dozvolama i osobama koje imaju dozvole za pecanje.
13. Predloženo je otvaranje logističkog centra u kojem bi se sakupljala sva donirana oprema, a koja bi se dijelila po potrebi i uz isključivo saznanje i odobrenje Predsjednik Opštine.
14. Izražena je podrška svim mjerama koje donosi NKT i koje se disciplinovano primjenju i poštuju na području Opštine Ulcinj. Građanima Ulcinja se zahvaljujemo na razumijevanju, posebno na poštovanju držanja socijalne distance i akcije “Ostani doma”.
15. Rukovodilac, zamjenik rukovodioca i svi ostali članovi Tima za z/s opštine Ulcinj moraju i dalje biti u stalnoj komunikaciji, razmijenjivati bitne i raspoložive podatke i ostvarivati koordinaciju između organa/ustanova/institucija na lokalnom i državnom nivou. U ovom kontekstu Rukovodilac opštinskog tima je oštro kritikovao članove Tima koji izostaju sa posla i sastanaka u ovako važnom i teškom momentu za Ulcinj i Crnu Goru.

  • 1

    Radio