REGION/Svijet Više

Roditelji ubijene djece iz „Ribnikara“ tužili porodicu dječaka koji je počinio masovno ubistvo

Prej tvteuta15:35 9 Avgust 2023

RTS – Protiv porodice dječaka koji je u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ počinio masovno ubistvo, roditelji ubijene djece podnijeli su tužbu, potvrđeno je za RTS iz Višeg javnog tužilaštva.

Tužbu je podnijelo 27 osoba, a tuženi su dječak, otac i majka. Prije mjesec dana u parničnom postupku protiv majke je donijeto rešenje o privremenoj meri.

Tužba koja se odnosi na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove uslijed smrti bliskog lica, kao i na ime pretrpljenog straha, navela je Milica Veličković, portparolka Višeg suda u Beogradu.

Sud je odredio u odnosu na oca dječaka privremene mjere zabrane raspolaganja i otuđenja imovine u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega, a prema majci u parničnom postupku.

Da li će se sa tuženim zahtjevom uspjeti, u kom dijelu i u kojem iznosu vidjeće se na kraju postupka.

U parničnom postupku protiv dječakove majke Viši sud u Beogradu donio je rješenje o privremenoj mjeri u odnosu na imovinu u njenom vlasništvu, odnosno da je blokirana za prodaju i iznajmljivanje.

  • 1

    Radio