AKTUELNO Više

Riješenje za Solanu mora biti usklađeno sa zakonima Crne Gore i međunarodnim sporazumima

Prej tvteuta15:49 19 Februar 2018

Jedanaesta sjednica Savjetodavnog tijela za Solanu održana je u Upravnoj zgradi AD Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju, 14. februara 2018. godine, tokom koje su predstavljene aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore u vezi sa Solanom. Učesnici Sjednice kojom je predsjedavala Azra Vuković bili su Ivana Vojinović ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, Elvir Klica, Nela Vešović Dubak i Aleksandar Mijović iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, Lidija Šćepanović iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Zenepa Lika iz NVO „Dr Martin Šnajder Jakobi“ i Anton Kastrati nekadašnji direktor fabrike Solane.

 

Na početku Sjednice istaknuta je važnost razmjene mišljenja i informacija svih članova Savjetodavnog tijela iz svojih nadležnosti u vezi sa Solanom. U tom pravcu, Ivana Vojinović generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu MORT-a podsjetila je na najznačajnije  aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma fokusirajući se na glavne aspekte projekta „Finalizacija Studije zaštite Ulcinjske solane“ koji je kompletiran krajem novembra 2017. godine. S tim u vezi, istakla je da Studija zaštite potvrđuje da je Ulcinjska solana područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta, da opstanak staništa i vrsta u najvećoj mjeri zavisi od održavanja i regulacije hidrološkog režima, kao i da je u tom pravcu neophodna sanacija postojeće infrastrukture. U vezi sa proizvodnjom soli neophodno je da svi nadležni subjekti u lancu odlučivanja daju svoj odgovor, kao i da sve odluke u vezi sa Solanom moraju biti usklađene sa relevantnim zakonima Crne Gore, usvojenom prostorno-planskom dokumentacijom, mišljenjem Privrednog suda uzimajući u obzir stečajni postupak koji se vodi nad AD Solana „Bajo Sekulić“ , i međunarodnim ugovorima.

 

Direktor JPNPCG Elvir Klica sa saradnicima informisao je da Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore realizuje aktivnosti u cilju zaštite biodiverziteta u skladu sa godišnjim Programom rada za Solanu. Ovim Programom definisane su mjere koje se oslanjaju na smjernice Projekta MORT-a „Finalizacija Studije zaštite Ulcinjske solane“, i odnose se, između ostalog, na stručnu i fizičku zaštitu prostora, sanaciju i održavanje infrastrukture u cilju održavanja adekvatnog hidrološkog režima i nasipa (bentova), izradu infrastrukture (table upozorenja), te monitoring najznačajnijih vrsta ptica i halofitske vegetacije. Isto tako, podsjetio je da je u prethodnom periodu riješen problem pumpnih postrojenja popravkom postojeće i nabavkom i instaliranjem nove pumpe na pumpnom sistemu Đerane, kao i da je u cilju održavanja povoljnog vodnog režima vršena redovna analiza stanja vode u bazenima i praćen nivo saliniteta. Takođe se kontinuirano na mjesečnom nivou vršio monitoring ornitofaune po uspostavljenom protokolu. Tokom januara, JPNPCG je u saradnji sa domaćim i međunarodnim ornitolozima i volonterima, postavilo 16 kućica za zlatovranu, globalno ugroženu ptičju vrstu, koja gnijezdi na ovom području, i renoviralo postojeću osmatračnicu. Takođe je JPNPCG u cilju unaprjeđenja turističke infrastrukture, planiralo uređenje nasipa, popravku postojeće i postavljanje nove turističke signalizacije, kao i uređenje nasipa na pješačkim i biciklističkim stazama, košenje vegetacije i sl.

 

Imajući u vidu da je u prethodnom periodu riješen problem pumpnih postrojenja, a nakon izlaganja i sugestija svih članova Savjetodavnog tijela, zaključeno je da je potrebno pripremiti analizu, plan i finansijsku konstrukciju za izvođenje neophodnih sanacionih radova u vezi sa rekonstrukcijom bentova, kao i plan ispumpavanja suvišne količine vode iz solanskih bazena. Uzimajući u obzir ograničena finansijska sredstva JPNPCG i neophodnost nabavke bagera u cilju sanacije bentova, članovi Savjetodavnog tijela će pristupiti iznalaženju donatora kako bi se ovaj problem riješio u što kraćem roku.

 

PR Služba

  • 1

    Radio