KOLUMNE Više

Rexhep Lleshi uputio otvoreno pismo Vladi Crne Gore

Prej tvteuta14:52 25 Maj 2022

Objavljujemo u cjelosti otvoreno pismo upuceno Vladi Crne Gore

P o š t o v a n i

Ovim Vam lično čestitam na izboru u 43. Vladi Crne Gore

i poželim puno uspjeha u radu, na dobrobit građana i naše zemlje!

Kao građanin, Rexhep Lleshi, nastavnik u penziji, Brajša – Ulcinj, radujem se izboru organa vlasti, u očekivanju da izabranici u djelokrugu svog posla misle i rade imajući u vidu čovjeka, njegovu nevolju, potrebu, životnu izgradnju i napredak i društvo u cjelini.

Tako se radujem i vašem povjerenju koje vam je ukazano i uživate ga.

O značaju i važnosti vaših normi sam svjestan, duboko želim i iskreno se nadam da će nova snaga u kontinuitetu da to i oživotvori.

Ovim obraćanjem na početku mandata, naumio sam da dobronamjerno i otvoreno, u korist opšteg dobra i građana Crne Gore, vama uvaženi predsjedniče i ministri ponudim

 

P  r  e  d  l  o  g: 

  1. Da svaki ministar, od sada, iz djelokruga svog rada smisli po JEDNU RADNJU, od značaja za sredinu, populaciju, djelatnost i sl.

– Po sadržaju da to bude djelo od opšte koristi, koje zbog nebrige i nepažnje potpuno

je zanemareno ili nije dovoljno i pravilno prohodalo.

– Svoj odabir da ugradite u tekući program rada i brinete da ga blagovremeno i uredno izvedete na svjetlost dana i učinite djelotvornim.

– Po tom djelu i činjenju da se prepozna mandat i vrijeme vašega rada, a njegov naziv upamti po izvršiocu tj. vašem imenu.

Bude li ovo uslišano značilo bi dobiti 20 vanrednih dobrih djela i radnji, čija primjena bi  pokrenula i okrenula poredak na bolje.

*Orjentacije radi, jedan mogući predlog nudim uvaženom Ministru Manjinskih prava, gospodinu Fatmiru Gjeki, koji glasi:

  1. a) Uvođenje pismene komunikacije na jeziku pripadnika nacionalne manjine, davalaca i korisnika usluga.

 O  b  j  a  š  nj  e  nj  e:

U sastavu stanovništva Crne Gori žive i djeluju i nacionalne manjine, među koje i albanska kao domicilan i autohton narod.

Fundamentalnim aktima države regulisana su prava i obaveze građana pa i manjinske populacije. Na koji način, u kojoj mjeri se sprovode i koji je stepen udovoljenja urađenim i postignutim, neću se obuzeti niti vas zamarati.

Pažnju fokusiram na jednu neprimjerenu radnju, pismenu komunikaciju poslužilaca i posluženih sunarodnika albanaca, u svim sredinama i na svim nivoima, na nematenjem jeziku. To je opšta poznata pojava, istorijski ustalena od 1945. god. u primjeni razlišitih pisama, a sada crnogorskog.

Prevedeno na narodni znači da poslužilac albanac, albancu piše po crnogorski!

Tako se radi u: kafani, restoranu, trgovini, pošti, banci, školi, mjesnoj kancelariji, opštini, javnoj upravi, domu zdravlja, bolnici, policiji, tužilaštvu, sudu i drugim djelatnostima.

To se vidi na: fiskalnom i bankarskom računu, dostavnici, ličnoj i imovinskoj ispravi, ljekarskom uputu, nalazu i izvještaju, prekršajnom nalogu, tužbi, žalbi, odluci, rješenju, presudi, priznanju, zahvalnici, diplomi i sve ostalom.

U izvršenju svoje radnje u javnoj komunikaciji, zapošljeni pripadnik manjine, albanac, u isto vrijeme, na jednom jeziku govori a na drugom piše. Paradoksalno a istinito, zar ne!?

Ta radnja da se ispraviti sljedstveno ponuđenom predlogu na način da komunikacija,  usmena i pismana, vrši se na istom jeziku davalaca i korisnika usluga.

Da se to prihvati i udovoli potrebna su volja, razum i mali trud u strukturi pisanja.

Za uvod je neophodna nabavka pisaće mašine s tastaturom od 36 alfabet – albanskih slova i da se ista “otpremi“ nadležnim izvršiocima na dalju upotrebu.

Za uvođenje i primjenu predloga neminovan je razgovor i dogovor unutar Vlade, i ministarstava, posebno tamo gdje predlog zadire u njihov djelokrug posla..

U raspravljanju ovoga moguća su i razmišljanja o navodnom raskoraku i smetnjama u čitanju primarnog pisanja, što bi to bio samo izgovor i vodilja za nečinjenje.

Primjena radnje po predlogu ne iziskuje posebna sredstva i ne proizvodi štetu po druge narode i državu, a tekuća komunikacija istorijski je štetna po albansko nacionalno biće.

Ovo pismo nije iz Bruksela, ali njegovog je duha. On nas nadahnjuje, njemu težimo. Pozivajući se na njegova načela i Vlada je dobila povjerenje. Na tome treba isrtajati!

I ovdje je jedan djelić toga da se iskažemo.

Nada koja me obuzima i povjerenje koje gajim navode me na pomisao da smo na istinski pravom putu i nišanu interesa građana Crne Gore.

Stoga molim, dokažimo to!

S poštovanjem,

 

Ulcinj, 24. 5. 2022                                                                  P  o  d  n  o  s  i  l  a  c

Rexhep Lleshi s. r.

  • 1

    Radio