SliderMN Više

Reagovao Dedić: Rok za predaju ponuda bio isti kao na aktuelnom oglasu, ne vidim razlog da to bude sporno u ovom slučaju

Prej tvteuta15:14 12 Maj 2023

Povodom objavljivanja oglasa o davanju pod zakup tridesetak zapuštenih objekata na području HTP „Ulcinjska rivijera“, koji godinama već nijesu u funkciji, a koje bi se eventualnom zakupcu ustupile na 25 godina, predsjednik Odbora direktora ovog preduzeća, Simo Dedić obratio se našoj redakciji sa sljedećim saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

„Povodom neprovjerenih informacija koje se se pojavile u javnosti vezano za oglas za dugoročni zakup dijela kućica na Adi Bojani imam potrebu da obavijestim javnost sledeće:
Radi se o lokalitetu koji se graniči sa postojećim nudističkim naseljem, koji je nekih 30-ak godina zapušten i apartmani nisu bili u funkciji sav taj period. Na predmetnoj lokaciji se nalaze objekti koji su neupotrebljivi i samim tim predstavljaju i opasnost od eventualnog urušenja.

objekti koji su stavljeni na oglas zapušteni decenijama

Procijenjeni iznos potreban za renoviranje i stavljanje u funkciju predmetne lokacije iznosi cca 5.000.000€ . S obzirom da HTP “Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj ne može iz sopstvenih sredstava obezbjediti funkcionalnost i renoviranje predmetnih montažnih objekata, u cilju valorizacije predmetne lokacije odlučeno je da bi davanje pod zakup imalo višestruko pozitivan efekat kako na finansijske rezultate tako i na poboljšanje samog ambijenta Ade Bojane kao i unapređenje turističke ponude destinacije Ulcinjske rivijere.

Dedić

U oglasu su navedene katastarske parcele predmetnih montažnih objekata te svako zainteresovano lice se može preko Geoportala informisati o istima i vidjeti o kojim lokacijama se radi, te se uvjeriti da se radi o devastiranim montažnim objektima. Ideja je da se predmetne kućice koje su predmet oglasa konačno valorizuju i da se novcem od njihovog izdavanja renoviraju tradicionalne kućice na Adi Bojani s obzirom da su od ove godine 15 tradicionalnih kućica koje su bile date u zakup poljskoj firmi vraćene u poslovanje Ulcinjskoj rivijeri, kao i da je raskinut ugovor o zakupu za lokalitet auto kampa Neptun koji nije ispoštovan.

S obzirom da je i u prethodnim oglasima (zakup lokacije auto kampa Neptun kao i ugovor sa poljskom firmom) rok za predaju ponuda bio isti kao na aktuelnom oglasu ne vidim razlog da to bude sporno u ovom slučaju, s obzirom da se u ovoj fazi ne traži dostavljanje bankarske garancije tako da svako može konkurisati na oglas ali svakako ukoliko bude potrebe i zahjeva rok se može produžiti. U slučaju da u toku trajanja zakupa dođe do privatizacije “Ulcinjske rivijere“ ovaj ugovor će se smatrati automatski raskinutim“, navodi se u Dedićevom saopštenju Televiziji Teuta.

Jedan od objekata na Adi

Podsjećamo, Odbor direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj na osnovu člana 38 Statuta ovog preduzeća objavio  je 9. maja oglas za davanje u zakup lokacije, odnosno 34 kućiće na Adi Bojani, koje su u zoni Morskog dobra, a spadaju u katarsku opštinu Gornji Štoj.

Naime, urušeni objekti u najljepšem dijelu ostrva, kako se navodi u oglasu koji je objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“, daju se u zakup na 25 godina, dok je početna cijena 1.395.000 eura sa uračunatim porezom, koji bi se po propozicijama oglasa isplaćivao u godišnjim ratama.

oglas objavljen samo u „Pobjedi“?

Iako je prema riječima sagovornika TV Teuta, oglas djelimično zakonit zbog dužine trajanja i netransparentnosti, u oglasu su navedene prava i obaveze potencijalnog zakupca. Naime, navodi se da prilikom potpisivanja ugovora, „Ulcinjska rivijera“ ima pravo na automatski raskid ugovora sa zakupcem ukoliko u toku trajanja zakupa dođe do privatizacije Ade.

Zainteresovani zakupci svoje ponude mogu dostaviti u zatvorenim kovertama u roku od samo sedam dana,  te u tom vremenskom roku treba dostaviti i detaljno idejno rješenje za turističko naselje, u kojem, kako se navodi, treba posebnu pažnju posvetiti da se zadrži postojeći gabariti objekata, planiran u modernijem stilu i vizurama prema otvorenom moru.

 

Opširnije o ovoj priči u večerašnjem izdanju „Hronike Ulcinja“, od 20 i 30.

  • 1

    Radio