POLITIKA Više

REAGOVANJE KOLEKTIVA RADIO TELEVIZIJE TEUTA-GLEDAJTE SVOJA POSLA

Prej tvteuta12:55 22 Februar 2017

Uvaženi gledaoci Televizije Teuta, slušaoci Radija Teuta i čitaoci dvojezičnog portala www.tvteuta.me,

Poštujući do beskraja vašu lojalnost prema našem mediju, u ime istine i u ime našeg svakodnevnog rada koji profesionalno obavljamo da bi javnost informisali realno,objektivno i blagovremeno, vidimo kao potrebnim da reagujemo na tekstove koji su se ovih dana pojavljivali u kvazi portalima i socijalnim mrežama, od strane nekih političkih subjekata i malih grupacija ljudi sa zlonamjernim određenim interesima.

Kolektiv  Radio Televizije  Teuta  u nijednoj od ovih publikacija ne vidi sebe umiješanom, s tim manje kada je u pitanju partijsko-propagandna dezinformisanost  ili filtriranje dnevnih informacija, jer profesionalna ekipa RTV Teuta na objektivan način, realno i sveobuhvatno priprema materijale koji idu u etar i koji čine program od 24 časa, uz trud i ozbiljnost posla, obuhvativši i sve vas kao dio ovih emisija, za razliku od vas i vaše grupe kvazi intelektualaca, kvazi novinara i kvazi medija koje kontrolišu vaši mentori a koji su građanima već poznati.

Mi smo svjesni da se približava vrijeme lokalnih izbora i čudi nas ponašanje svih vas, koji nam prijetite sa jednim papirom Word-a koji nema veze sa našom programskom šemom, s tim više ni sa našom uredničkom šemom pomenutih emisija, koje se rade profesionalno sa gostima i prijateljima televizije koji predstavljaju javnosti svoje aktivnosti i stvaralaštva.

Mi ne dozvoljavamo da neko uređuje naš medij, jer to vršimo unutar televizije, u okviru naše profesionalne ekipe. Vi političari, aktivni ili pasivni, bavite se svojim poslovima i s obećanjima koja ste dali građanima, jer preko nas i degradacije RTV Teuta ne možete ući u kampanju. Treba da se bavite vašim subjektom (ako znate kojem pripadate), trebate reći koji su poslovi koje ste uradili za ovaj narod tokom vašeg mandata , jer rad donosi glasove, a broj glasova sa posljednjih izbora izgleda vas je doveo do panike. Mi radimo i profitiramo samo od našeg posla, koji nam donosi medijski razvoj. I upravo smo se time bavili svo vrijeme i uspjeli smo da RTV Teuta uzdignemo u jednu ozbiljnu instituciju koja se poštuje kako ovdje tako i  u regionu,  postavši most saradnje mnogih domaćih i regionalnih medija.

Zato dragi gledaoci, slušaoci i čitaoci informacija RTV Teuta, želimo da podijelimo još neke stvari sa vama, da bi svi shvatili jednom i zauvjek:

 1. Televizija Teuta je privatna medijska kuća koja se finansira prvenstveno od novca koji zarađujemo trudom i radom marketinške službe, NIKAKO novcem građana niti budžeta Crne;
 2. Zahvaljujući radu i profesionalnom angažmanu, zaposleni RTV Teuta svakog mjeseca primaju redovnu platu i plaćamo institucionalne potrebe, kako prema zaposlenima, tako i prema državnim agencijama i ostalim kompanijama sa kojima sarađujemo, uključujući i zgradu Crvenog Krsta, gdje se trenutno nalazimo i zakupninu plaćamo svakog mjeseca (jer ste izrazili   brigu za objekat u kome se nalazimo).
 3. Naš medij (televizija, radio i portal) objavljuje sve informacije i vrši intervjue sa svim građanima iz raznih oblasti života: iz kulture, politike, društva, sporta, ekonomije, i dr., dvojezično s posebnim akcentom na očuvanje i zaštitu identiteta, kulturnih i društvenih vrijednosti albanskog naroda (80% na albanskom jeziku, 20% na crnogorskom jeziku),  ne zapostavivši i naše sugrađane sa kojima svakodnevno živimo i na taj način stvaramo opšti multikulturalni sklad.
 4. Uređivačka politika emisija  „Ulcinjska hronika“, „Portreti“, „Jutarnji program“ kao i svih ostalih emisija koje se emituju na programu RTV Teuta daje puni prostor  za izjave, reagovanja i intervjue svim građanima. Politička, nacionalna i vjerska pripadnost nikada nije bila pod znakom pitanja, niti su naše emisije takvog karaktera.
 5. Nikada uređivačka politika naših medija nije uvrijedila niti ponizila nekog od javnih ili individualnih ličnosti, iako smo imali razne opstrukcije čiji je cilj bio da destabilišu razvoj RTV Teuta, ali srećom to im nije uspjelo. Zato su nam ovake vrste pisanija veoma poznate i uopšte nas ne brinu, jer smo mi jedna stabilna institucija, ozbiljna u svom radu.
 6. Kada govorimo o izbornim kampanjama, onda vi gospodo iz URA-e kao i vi iz DP-a zajedno sa vašim uskointeresnim saradnicima, RTV Teuta bila je otvorena za saradnju sa svim političkim subjektima, kako na lokalnom tako i na državnom nivou, omogućivši im slobodno izjašnjavanje i promociju svojih političkih programa, kako pozicionim, tako i opozicionim partijama. Svi subjekti istovremeno, u istoj formi i sa istim kriterijumima dobili su naše ponude, dok su naše usluge bile veoma posvećene i realizovane bez ijedne primjedbe od bilo kog subjekta, i tako ćemo  nastaviti i u budućnosti.
 7. Mi realizujemo naš medijski program, a vi treba da realizujete vaš partijski program za koji treba da budete odgovorni prema narodu. Uspjeh ili neuspjeh postignut na izborima vaš su  problem, i to treba da razjasnite sa vašim strukturama ne preko RTV Teuta i degradirajućih publikacija, s kojima ustvari vi degradirate sebe – jer to nema veze sa nama. Vi treba da odgovarate i ispostavljate račune gdje i na koji način trošite novac građana iz budžeta Crne Gore, jer se vi finansirate od strane poreza koji plaćaju upravo građani. Mi naša sredstva dobijamo jedino putem naših usluga koje vršimo profesionalno i sa mnogo truda, što je već prepoznato od strane mnogih saradnika.
 8. Vi, velika gospodo koji se bavite MALIM stvarima, imate odgovornost i obavezu da pred narodom izađete sa onim dobrim djelima koja ste uradili za ovaj narod. Koje su beneficije ovog društva od vas? Mi, sa druge strane, imamo šta da kažemo i pokažemo. Mi se ponosimo onime što radimo, jer prijatelji naše kuće su SVI građani opštine Ulcinj, kao i svi prijatelji  naših građana, a i šire. Dakle, mi smo blizu svih lica kako fizičkih tako i pravnih, koje mi pomažemo i podržavamo u svim slučajevima: institucije, NVO, kulturu, sport, politiku, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, slobodne stvaraoce, učenike i nastavnike, porodice kojima je neophodna pomoć, privatni i javni sektor, i sve to s ciljem opšteg dobra. Otvorenih vrata i dostupnog mikrofona za sve, bez razlike. Tako će biti i u budućnosti. Sarađivaćemo sa svim onima koji rade za dobrobit ovog duštva.

MI ZNAMO NAŠU MISIJU I NAŠ POSAO, A VI TREBA DA ZNATE KOJA JE VAŠA MISIJA I KOJIM PRAVCEM VAS VODI KOMPAS KOJI STOJI PRED VAMA!

KOLEKTIV RTV TEUTA

 

Ulcinj, 21.02.2017. god.

 • 1

  Radio