Aktuale Više

Reagovanje JP Morsko Dobro na izvještaj o analizi prihoda i ulaganja u Opštinu Ulcinj

Prej tvteuta13:11 17 Jun 2019

OD UKUPNO 3 MILIONA € PRIHODA 1.5 MILION DIREKTNO PREBAČENO OPŠTINI ULCINJ

U cilju istinitog informisanja javnosti, posebno korisnika prostora u opštini Ulcinj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore najoštrije demantuje selektivno plasiranje informacija od strane učesnika projekta “Javni novac za javno dobro”, cijeneći da su iznešene krajnje tendenciozno i sa jasnom namjerom da degradiraju poslovanje Javnog preduzeća.

Ako su analizirali odnos prihoda i ulaganja u opštinu Ulcinj za 2017. i 2018. godinu, morali su naglasiti da je po tada važećem Zakonu o finansiranju lokalne samopurave, od prihodovanih 3 miliona eura, direktno na račun Opštine Ulcinj uplaćeno 1,5 miliona eura.

Sredstva od 1.5 miliona € od zakupa morskog dobra za 2017. i 2018. godinu bila namjenjena za finansiranje redovnog cjelogodišnjeg obavljanja komunalnih djelatnoti u zoni morskog dobra, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete, održavanje i zaštitu zelenila, hortikulturlno uređenje, uređivanje i održavanje parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina u zoni morskog dobra.

Po novom zakonskom rješenju od 2019. godine, a na inicijativu lokalnih komunalnih preduzeća, sredstva će direktno po učinku biti uplaćena d.o.o. Komunalne djelatnosti Ulcinj.

Netačan je i podatak da je JP Morsko dobro uložilo 200.000,00 € u investicije u tom dvogodišnjem periodu.  Naime, od preostalih sredstava, nakon transfera 1.5 miliona opštini Ulcinj, investirano je oko 600.000,00 €, a dodatno iz 2018. godine prenešno je 190.000 € koje će se realizovati u tekućoj godini.

Na kraju, JP Morsko dobro je kao i do sada spremno da investira u opštinu Ulcinj prateći projktnu dokumnentaciju i urbanističko tehničke uslove koje izdaje Opština Ulcinj, a uvažavajući u svemu smjernice koje inače dobijamo od lokalnih samouprava.

JP Morsko dobro

  • 1

    Radio