SliderMN Više

Rajmond Đonaj član IO Studentskog parlamenta UCG

Prej tvteuta09:49 5 Decembar 2022

Na prethodnoj sjednici Studentskog parlamenta UCG, Ulcinjanin Rajmond Đonaj, izglasan je za člana Izvršnog odbora SPUCG kao i za člana Senata UCG,najvišeg akademskog tijela, koji odlučuje o pitanjima nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta. Čine ga rektor, prorektori, predstavnici akademskog osoblja i predstavnici studenata, u skladu sa Statutom Univerziteta. Inače, Đonaj je student VI godine medicine i povjerenik Medicinskog fakulteta UCG , kao i jedan on najboljih studenata tog fakulteta,sa prosječnom ocjenom na prethodnoj studijskoj godini 10.0, više puta nagrađivan.

  • 1

    Radio