TURIZAM @sr Više

Radovi na II fazi izgradnje parapetnog zida na lokaciji od bivšeg hotela “Galeb” do “Albatrosa” teku planiranom dinamikom

Prej tvteuta14:45 28 Decembar 2020

 Radovi na II fazi izgradnje parapetnog zida sa ogradom na lokalitetu od bivšeg hotela “Galeb” prema hotelu “Albatros” u opštini Ulcinj, započeti su 12.10.2020. godine, a njihov završetak očekuje se sredinom januara 2021. godine.

Na terenu su do danas završeni kompletni armirano-betonski parapetni zidovi, a trenutno se radi na oblaganju zidova pinješkim žutim kamenom, grubo klesanim i slaganimm u slogu sa otvorenim fugama, debljine 8-10 cm,

Takođe se postavljaju poklopne ploče na zidovima od finog štokovanog pinješkog kamena dimenzijha 70x70x8cm.

Za ovu priliku, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zaključilo je ugovor sa društvom “Ađi invest” iz Nikšića, a ukupna cijena radova sa uračunatim PDV-om iznosi 120.792, 69 €.

Završezak radova se očekuje krajem januara 2021. do kada će biti postavljene čeliče ograde duž cijele trase.

 

 

                                                                                                Javno preduzeće za upravljanje

morskim dobrom Crne Gore

  • 1

    Radio