POLITIKA Više

RADINOVIĆ: ” OBRAZOVANJE I KULTURA SIGURNE INVESTICIJE U BUDUĆNOST”

Prej tvteuta15:34 30 Januar 2018

Za Socijaldemokrate kvalitetno obrazovanje predstavlja sigurnu investiciju u budućnost.

S toga je neophodno da lokalna samouprava, u saradnji sa resornim ministarstvom, preduzme neophodne mjere kako bi se obrazovanje u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Ulcinju podiglo na još veći nivo, kako u infrastrukturnom, tako i u kadrovskom smislu.

Imajući to u vidu, Socijaldemokrate će se zalagati za rekonstrukciju vrtića „Solidarnost“ i izgradnju još jednog vrtića, u Štoju, kako bi se postojeći rasteretio i kako stanovnici Štoja ne bi morali svoju djecu da vode u vrtić čak sve do centra Ulcinja. Takođe, insistiraćemo na rekonstrukciji fiskulturne sale i svlačionica u OŠ „Maršal Tito“ i izgradnji prijeko potrebnog novog objekta u OŠ „Bedri Elezaga“ u Vladimiru za šta su već obezbjeđena sredstva.

Kao partija koja se zalaže za snažan ekonomski razvoj, a šansu za razvoj Ulcinja najvećim dijelom vidimo u razvoju turizma, smatramo da bi bilo korisno uvođenje novih smjerova koji će doprinijeti kvalitetu turističke ponude, ali i zapošljavanju mladih.

Takođe, imajući u vidu da je Ulcinj pravi turistički grad, mi u Socijaldemokratama smatramo da naš grad zaslužuje formiranje Fakulteta za turizam, jer je izvjesno da će u narednom periodu biti potrebno dosta visoko obrazovanih kadrova u toj oblasti, kako bi zadovoljili narasle potrebe za radnom snagom.

Mladima je potrebno ponuditi što više kulturnog sadržaja. Kultura je vrlo bitan segment svakog društva, a u Ulcinju ona posebno dolazi do izražaja tokom zimskih mjeseci kada postoji značajno veće interesovanja naših sugrađana za takvim sadržajima, pa je u tom periodu potrebno ponuditi festivale, izložbe, projekcije, koncerte itd. Takođe, nastojaćemo da pomažemo kulturno-umjetnička društva koja djeluju na prostoru teritorije Ulcinj, jer su folklor i tradicija važan oslonac svakog naroda.

 

Socijaldemokrate će kao važan faktor buduće lokalne vlasti, naredne četiri godine veliku pažnju posvetiti unaprjeđenju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja u Ulcinju, ali i obogaćenju sadržaja koji se tiču kulture. Dosljedno za Ulcinj!

Nela Radinović, kandidatkinja na odborničkoj listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Dosljedno za Ulcinj”

  • 1

    Radio