SliderMN Više

Prosječna neto zarada u junu 795 eura

Prej tvteuta12:05 31 Jul 2023

Prosječna zarada (bruto) u junu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 991 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 795 eura, saopštila je Uprava za statistiku MONSTAT.

Prosječna (neto) zarada u junu 2023. godine u odnosu na maj 2023. godine zabilježila je rast od 0,3 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u junu ove u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 12,3 odsto.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 0,9 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,6 odsto”, kažu u MONSTAT-u.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,7 odsto), Prerađivačka industrija (1,8 odsto), Snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,6 odsto), Saobraćaj i skladištenje (1,4 odsto), Usluge smještaja i ishrane (1,3 odsto), Snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (1,2 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (1,1 odsto), Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (1,1 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (jedan odsto), Građevinarstvo (0,8 odsto), Ostale uslužne djelatnosti (0,5 odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,5 odsto), Informisanje i komunikacije (0,3 odsto) i Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (0,3 odsto).

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sljedećim sektorima: Obrazovanje (1,4 odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (1,3 odsto), Poslovanje nekretninama (0,4 odsto) , Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (0,2 odsto) i Vađenje ruda i kamena (0,1 odsto).

  • 1

    Radio