AKTUELNO Više

Prijedlog Budžeta za 2018: Budžet za Univerzitet najveći od osnivanja, 2 miliona za talente u obrazovanju

Prej tvteuta10:19 15 Novembar 2017

„Izdvajanja iz Budžeta za Univerzitet Crne Gore u 2018. planirana su na nivou koji je najveći u njegovoj istoriji – 19,3 miliona, čime pokazujemo odnos prema Univerzitetu i obrazovanju uopšte“, poručio je  ministar prosvjete Damir Šehović na pres konferenciji povodom Prijedloga  zakona o Budžetu za 2018. godinu.

Primjera radi, 2007. godine budžet Univerziteta bio je oko 13 miliona eura, a prošle godine oko 17,3 miliona. Samo u odnosu na prošlu godinu povećan je za oko dva miliona, a čak za 6 miliona u odnosu na 2007. godinu. Naglašeno je i da će 3 500 studenata pohađati besplatne studije.

Ministar je dalje istakao da je osnovan crnogorski Fond za kvalitet i talente, čiji je planirani budžet oko 1,5 milion eura. Izvor sredstava su Budžet, te pravednija preraspodjela sredstava unutar resora. Fond je mehanizam za 

nagrađivanje najboljih učenika i studenata, ali i njihovih nastavnika i profesora i počeće se tamo gdje je najpotrebnije – od seoskih škola.

Ukupni planirani budžet za nagrađivanje najboljih je oko 2 miliona eura, i to preko pomenutog Fonda za kvalitet i talente oko 1,5 miliona eura, ali i pola miliona u okviru Generalnog sekretarijata Vlade. Tolika sredstva se po prvi put izdvajaju za ove potrebe.

 

Ministar je dalje istakao i da je planirano povećanje ukupnog budžeta Ministarstva prosvjete za 3 miliona eura, a sredstva će biti usmjeravana velikim dijelom na strukturnu reformu, poboljšanje obrazovne infrastrukture, stručno osposobljavanje i dr.

Iz ministarstva je najavljen nastavak stipendiranja deficitarnih zanimanja za srednje stručne škole – oko 200 000 eura, te sa davanjem naknada učenicima koji uđu u dualno obrazovanje – oko 250 000 eura. Planirano je i 1 800 000 eura za rješavanje stambenih potreba prosvjetnih radnika u naredne tri godine – 600 000 eura po godini.

 

  • 1

    Radio