SliderMN Više

Prihvaćena Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos

Prej tvteuta10:16 25 Januar 2024

Inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos koju smo u petak 19.01.2023 zajedno sa Studijom kulturnog pejzaža Ulcinjske maslinade i uvale Valdanos predali Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore je prihvaćena.

Izradu ove značajne studije od 188 stranica i potrebna za pokreatnje Inicijative, je radio stručni tim predvođen arhitekticom i konzervatorkom Aleksandrom Kapetanović, Gazmend Čitaku -pisac, lokalni ekspert za nematerijalnu kulturnu baštinu, dr Goran Andlar – pejzažni arhitekta, Korab Kraja-arhitekta i mr Miloš B. Petričević, arheolog – konzervator.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore navodi sledeće: “Na osnovou relevantne literature, dokumentacije i priložene Studije kulturnog pejzađža Ulcinske maslinade i uvale Valdanos iz 2023 .godine, zaključuje se da nema smetnji da se predmetno dobrop preporuči za dalju kulturno istorijsku valorizaciju, odnosno zaštitu u vrsti kultunrnog pjezaža….” Dalje se navodi: “Obzirom na naprijed navedeno , prihvata se Inicijativa za uspostavljanje zaštite materijalnog dobra Ulcinjska maslinada i uvala Valdanos i sprovođenje navedenog čl.19 kao i čl.23 i 24 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Pravilnika o bližim kriterijumima i postupku za utvrđivanje kulturne vrijednosti kulturnog dobra (Sl.list CG br.41/11).

 

Ovo je prvi značajan korak u okviru procedure koja treba da uslijedi, kao što je formiranje stručnog tima za izradu Elaborata. Radujemo se što je Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore prihvatila našu inicijativu i brzo reagovala. Na pravom smo putu da Crna Gora dobije prvi “kulturni pejzaž” s ciljem očuvanja ovog jedinstvenog poljoprivrednog kulturnog dobra.

(MSJA)

  • 1

    Radio