POLITIKA Više

Press: Nimanbegu pozvao Vladu, NKT i banke da pomognu privredu i gradjane

Prej tvteuta16:24 29 Jun 2020

Konferencija za medije

„Predlog ekonomskih mjera za poboljšanje stanja izazvanog pandemijom kovid-19″

Poštovani mediji,

Tema današnje konferencije za štampu, je da predstavim mjere koje se moraju se kreirati da bi se podržao turizam tačnije privatni smještaj, hotelijeri i ugostitelji, a naravno i građani u cilju premošćavanja već vidljivo krizne 2020 godine sa narednom turističkom sezonom 2021 godine. Mjere u trećem paketu ekonomskih mjera jasno moraju nastaviti i imati pro-aktivnu ulogu u smislu pomoći ekonomiji i građanima Crne Gore. Sektor turizma će najviše pasti to je neminovno, a s tim u vezi mora im se omogućiti da premoste ovu godinu. Turizam kao sektor radno intenzivan ali i sektor koji vrsi nevidljivi izvoz roba i usluga će posebno biti ugrožen te se mora omogućiti da dočeka sljedeću godinu u punom kapacitetu.

Stoga  pozivam Vladu CG i NKT kao i komercijalne Banke da u urgentno rade na sljedećim aktivnostima:

Pomoć privatnim stanodavcima smještaja:

Želim da skrenem pažnju na potrebu da se pomogne i zato predlažemo da se u trećem paketu ekonomskih mjera uključi pomoć privatnim turističkim davaocima smještaja, u obezbjeđivanju kredita sa niskom ili cak i bez-kamate, korisnici bi bili privatni izdavaoci smještaja (registrovanim naravno). Visina kredita bi zavisila i od same procjene stanodavaca o sredstvima koja su im potrebna kao porodici za ove godinu, a osnov bi bila prosječna mjesečna plata u CG, tj. 5-6,000 eura za jednu porodicu.

Rok vraćanja tog kredita bi bio od 5-7 godina sa jednom godinom grejs perioda. Ovim bi država pa i komercijalne banke pokazali brigu za građane, banke brigu za klijente, kojima bi omogućili da bez velikog stresa premoste ovu godinu.

Pomoć hotelijerima i ugostiteljima

Drugi segment kojima se mora pomoću su registrovani Hoteli i drugi ugostitelji kojima  bi se na sličnim parametrima kao stanodavcima omogućilo da dođu do sredstava za svoje porodice, prihod koji će im nedostajati ove godine. Na taj način bi ovi turistički subjekti dočekali i pripremili se za sledeću turističku sezonu.

 

Hotelijerima i ugostiteljima mora se u trećem paketu mjera već sada staviti do znanja da će im se pomoću u iznosu od minimalnih zarada i mjesec Jun 2020 godine kao sto je bilo za april i maj 2020 godine, uz ovaj put saznanje da je broj zaposljenih vec znacajno uvecan u odnosu na predsezonu.

Takođe i ostali građani, posebno oni koji imaju sezonsko zaposlenje ili privrednu aktivnosti bi mogli da imaju pristup ovim Corona kreditima koji bi bili izraz mjere države i banaka za očuvanje ekonomske supstance svojih građana.

            Otvaranje granica

Treći aspekt je otvaranje granica sto je prije moguće a uz jasne mjere održavanja fizičke distance.

Treba se  razmotriti otvaranje granica već od prvog Jula, primjer Hrvatske gdje imam već preko 350 hiljada turista govori tome u prilog.

Poštovani građani i mediji

Istraživanje o dolascima i noćenjima turista koje je uradio MONSTAT, prikazuje da je individualni tkz. “privatni smještaj” je ugostio 1,352,028 ili 51% turista, i činio 68% ili 9,775,133 broja noćenja, od ukupnog turističkog prometom za 2019. godinu, te zbog toga, iako privatna djelatnost, čini značajni dio naše turističke privrede, a u pojedinim opštinama i primarnu privrednu djelatnost od koje živi većina građana tih opština. Vidimo da se situacija sa virusom komplikuje, tako da turistička privreda ne može imati velika očekivanja, te zato apelujem kod nadležnih da se u novim ekonomskim mjerama Vlade i NKT, osim kolektivnog smještaja predvidi i pomoć za individualni tj. individualni privatni smještaj.

Individualnim privatnim smještajem se većinom bave građani CG, kome je to porodični biznis, i jedina djelatnost, pomoću koje izdržavaju svoje porodice tokom preostalih 9 mjeseci kada nema sezona, ali svakako ekonomske mjere u trećem paketu se moraju planirati i za sve ostale turističke privrednike, ugostitelje, zakupce plaža, organizatore turističkih tura, turističke agencije i vodiče, kao i druge privrednike čija je djelatnost povezana sa turističkom privredom.

Zadnjih dana primjećujemo apel turističkih subjekata i organizacija da Vlada mora pokušati turističku sezonu koliko je to moguće i da prednost i značaj da domaćem tj. lokalnom turizmu, kao i turistima iz regiona. Te želim da podržim njihov apel da Vlada uz poštovanje zdravstvenih mjera, nađe način  da otvori granice i dozvoli nesmetani ulazak i boravak osoba iz država regiona, kako bi turistička privreda koliko je to moguće uspije spasiti svoju turističku sezonu.

 GENCI NIMANBEGU

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore

Poslanik koalicije „Shqiptarët të vendosur/Albanci odlučno“

  • 1

    Radio