Aktuale Më shumë

Presidenti i Shtetit shpalli dhjetë ligje

Prej tvteuta13:33, 19 Qershor 2024

Ligji për Transmetuesin Publik Kombëtar – Shërbimi Mediatik Publik i Malit të Zi redukton kriteret për zgjedhjen e drejtorit të Radio Televizionit të Malit të Zi nga dhjetë në pesë vjet përvojë pune të vlefshme.

Millatoviq e ktheu ligjin në Kuvend për rishqyrtim, duke deklaruar se zgjidhja e miratuar shpërfill rëndësinë e Shërbimit Publik dhe vë në pikëpyetje pavarësinë editoriale të tij.

“Ndryshimet e miratuara paraqesin një hap prapa në raport me zgjidhjen aktuale dhe janë në kundërshtim me praktikën krahasuese dhe konceptin e forcimit të përgjegjësisë menaxheriale dhe profesionalizmit”, theksoi Millatoviq.

Ligji për ndryshimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor dhe Gjyqtarët parashikon që kryetari dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor nga radhët e avokatëve të dalluar, të cilëve u përfundon mandati për shkak të skadimit të mandatit për të cilin janë zgjedhur, vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e tyre deri në zgjedhjen e anëtarëve të rinj, dhe maksimumi për dy vjet.

Millatoviq ka vlerësuar se ky vendim është i diskutueshëm në kontekst të respektimit të amendamentit VIII, paragrafit 7 të Kushtetutës së Malit të Zi, me të cilin është përcaktuar se mandati i Këshillit Gjyqësor zgjat katër vjet.

“Me zbatimin e vendimit të miratuar, anëtarësimi në Këshillin Gjyqësor për avokatë eminentë, de fakto, mund të zgjatet deri në gjashtë vjet, që është më i gjatë se kufiri i përcaktuar me Kushtetutë”, konsideron Millatoviq.

Sipas tij, anëtarët e Këshillit Gjyqësor nga radhët e avokatëve të dalluar janë vendosur kështu në një pozitë të ndryshme juridike në krahasim me anëtarët e tjerë të Këshillit.

Në fillim të qershorit, Kuvendi miratoi 12 ligje të nevojshme për marrjen e Raportit për Vlerësimin e Plotësimit të Kritereve të Përkohshme për Kapitujt 23 dhe 24 (IBAR).

Pas kësaj, Millatoviq ka nxjerrë dekrete për shpalljen e dhjetë ligjeve për IBAR, ndërsa ndryshimet në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe Gjyqtarët dhe Ligjin për Transmetuesin Publik Kombëtar ia ka kthyer Kuvendit për rivendim.

  • 1

    Radio