AKTUELNO Više

Predstavljen projekat za obalu Ulcinja bez plastike

Prej tvteuta14:37 24 Jul 2020

Ambiciozan projekat pod nazivom „Obala Ulcinja bez plastike“, koji za cilj ima unaprijeđenje sistema upravljanja otpadom i smanjenje upotrebe plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu predstavljen je danas od strane NVO sektora i javnih preduzeća koji su nosioci projekta. Projekat je osmišljen kao skup aktivnosti koje realizuju NVO aktivne na ovom području, ali i instituciju uključujući Opštinu Ulcinj, JP „Komunalne djelatnosti“ i JP „Morsko dobro“. Realizacija projekta je od juna tekuće do septembra 2021. godine.
Pored brojnih aktivnosti, između ostalog, biće organizovana predavanja na temu ekološke svijesti, vršiće se procjene porijekla i kvaliteta otpada na nelegalnim odlagalištima, kampanje i akcije za sakupljanje otpada i drugo.

  • 1

    Radio