SliderMN Više

Predstavljen projekat „Uhvati čist talas“ koji se po prvi put realizuje u Ulcinju

Prej tvteuta14:41 4 Jul 2022

U periodu od jula do septembra kompanija „Coca – Cola“ HBC Crna Gora, zajedno sa preko 15 partnera iz džavnog sektora, lokalne administracije, NVO sektora i ugostitelja, po treći put realizuje projekat „Uhvati čist talas“, koji se po prvi put realizuje u Ulcinju. Projekat ima za cilj uspostavljanje praavilnog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u praksi, te prevenciju stvaranja morskog otpada.

Tim  povodom danas je u hotelu „Otrant održana zvanična prezentacija projekta, nakon koje je potpisan Memorandum o saradnji između partnera. Osim kompanije „Coca – Cola“ HBC Crna Gora, patneri su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencija za zažtitu životne sredine, JP „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj i NVO Ozon.

Na lokacijama u sklopu ugostiteljskih objekata u Ulcinju, tokom ljetnje sezone postojaće posebno brendirana reciklažna „ostrva“, sa posudama za selektivno razdvajanje plastike, limenki i stakla. Tako selektovan otpad neće se miješati sa drugim komunalnim otpadom, već će se odvoziti odvojeno, mjeriti i dalje slati na reciklažu.

  • 1

    Radio