Uncategorized Više

Predavanje u školama

Prej tvteuta13:31 16 Decembar 2014

Prevencija neprilagodjenog ponašanja maloljetnika, naziv je predavanja održanog u Osnovnoj školi Boško Strugar. Predstavnici Odjeljenja bezbijednosti Ulcinj, Opštine, osnovnog državnog tužilaštva, suda, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad govorili su djeci o ovom problem, koji nije zanemarljiv. Jedno od osnovnih stanovišta je da je samo kontinuiranom i koordiniranom opštedruštvenom aktivnošću moguće efikasno uticati na neprihvatljivo ponašanje mladih.

  • 1

    Radio