AKTUELNO Više

Pravovremena reakcija na Bojani daje rezultate, dnevno  izvade i do hiljadu i po kubika pijeska

Prej tvteuta16:50 11 Jul 2018

Ministar poljovrivrede i ruralnog razvoja i Potpredsjednik Vlade Milutin Simović tokom radne posjete Ulcinju obišao je područje rijeke Bojane, tačnije mjesto  gdje firma „Cijevna komerc“ vrši radove na regulaciji desnog rukavca. Radovi  na  ispumpavanju pijeska i taloga sa riječnog korita od velikog su  značaja za ekosistem ovog područja a ministar je potvrdio da će se pjeskoviti materijal iz Bojane iskoristiti za prehranjivanje plaža.

„Prošle godine smo dobili opomenu od Bojane, imali smo jednu situaciju koja je ukazala na hitno reagovanje i neophodno je u kontituetu posvetiti pažnju rijeci kako se situacija od prošle godine ne bi ponovila. Uprava za vode je ugovorila taj projekat sa izvođačem „Cijevna komerc“, radovi teku veoma dobro  i dnevno se izvadi po hiljadu i po kubika pijeska. Taj materijal će se iskoristiti i za građevinsku djelatnost ali naravno i primarno za prehranjivanje plaža“, kazao je Simović koji dodaje da država aktivno i promišljeno djeluje i brine o slivu rijeke Bojane i ovom ekosistemu.

Direktor Uprave za vode Damir Gutić kazao je da će radovi biti završeni do kraja godine, a da će ukoliko to bude potrebno  isti radovi biti izvedeni i na ušću.

„Stručnjaci svakodnevno prate situaciju na terenu, i u skladu sa njihovim analizama i procjenama ćemo djelovati“, dodaje Gutić.

  • 1

    Radio