POLITIKA Više

Povećavanje učešća žena na mjestima političkog odlučivanja

Prej tvteuta11:56 21 Septembar 2018

Na nedavno održanoj regionalnoj konferenciji „U susret Izborima 2018: Povećavanje učešća žena na mjestima političkog odlučivanja u BiH“, u Sarajevu predstavljena je  medijska kampanja „Mi predstavljamo kandidatkinje – Vi birate“, koju je pokrenula Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Savjeta Evrope. Konferencija je imala poseban značaj na javno mnjenje, biračko tijelo i političke aktere u BiH, jer je održana uoči Opštih izbora u BiH, planiranih za oktobar 2018. godine.

Na istoj je pored relevantnih učesnika BiH i zemalja regiona, u cilju razmijene iskustava i dobrih praksi u oblasti političke participacije žena, učestvovala i načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Ona je istakla da se uloga žena u crnogorskom društvu značajno promijenila, što potvrđuje i činjenica da su žene aktivne danas i u političkom i javnom životu, ali i u ekonomiji i u drugim sferama djelovanja. Posebno se osvrnula na aktivnosti Ženske političke mreže i inicijative koje je pokrenula u pravcu poboljšanja položanja žena i eliminacije svakog oblika diskriminacije.  Pejović je konstatovala da se stanje mora stalno unapređivati, te da svi akteri društva treba da ulože dodatne napore kako bi se popravio položaj žena i ostvarila rodna ravnopravnost, iako se prepoznaje trend orodnjavanja u javnim politikama, sa više ili manje uspjeha. „Da bi se desile promjene mora se raditi na edukaciji kako žena, tako i muškaraca“ zaključila je Pejović.

Na marginama konferencije održan je 14. sastanak Regionalnog koordinacionog odbora Balkanske regije gdje je razgovarano o aktivnostima i planovima za naredni period djelovanja regionalnih institucionalnih mehanizama i nevladinih  organizacija, kao i o  saradnji sa drugim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim akterima.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

  • 1

    Radio