AKTUELNO Više

Potpisana ulcinjska deklaracija o sprječavanju morskog otpada, zajednice da daju veći doprinos zaštiti sredine

Prej tvteuta16:06 22 Januar 2020

Predsjednici I predstavnici pet partnerskih opština potpisale su  Ulcinjsku deklaraciju o sprječavanju morskog otpada, kojom se opštine Ulcinj, Ljež, Finik, Neum i Trebinje  obavezuju da na teritorijama svojih opština, radi zdravlja ljudi i sigurnog okruženja, čistih plaža, rijeka i mora rade na smanjenju i edukaciji o morskom otpadu. U deklaraciji između ostalog stoji da  ove opštine moraju ozbiljno isplanirati i sprovesti mjere koje imaju za cilj sprječavanje i minimiziranje otpada i nekontrolisano ispuštanje u životnu sredinu kako bi se smanjilo zasipanje rijeka, jezera i Jadranskog mora,podsticanje  smanjenja čvrstog otpada, ponovnu upotrebu robe i recikliranje kao i da rade na edukaciji mlađe populacije. 

Radionica u okviru koje je potpisana deklaracija realizuje se u sklopu regionalnog projekta „Integralno upravljanje otpadom i sprječavanje morskog otpada na Zapadnom Balkanu“  koji  finansira njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), a realizuje GIZ.

  • 1

    Radio