POLITIKA Više

Potpisan Memorandum o saradnji između Centra za Kulturu Ulcinj i NVO iACT

Prej tvteuta12:13 12 Januar 2017

Ulcinj, 10.01.2017 – U prostorijama Centra za Kulturu u Ulcinju, potpisan je danas Memorandum o saradnji između Centra za Kulturu i NVO iACT, koji izražava želju za podršku, razvijanje i jačanje međusobne saradnj,e sa ciljem revitalizacije kulturnog života u Ulcinju, posredstvom organizovanja kulturnih, obrazovnih i umjetničkih aktivnosti.

Memorandum je potpisan od strane direktora JP “Centar za Kulturu”, Astrita Salaja, i direktorice NVO “Ja djelujem” (iACT), Drita Lole I izražava zajedničku volju da se konkretizuje saradnja u cilju realizacije kalendara različitih aktivnosti kulturnog, zabavnog i obrazovnog karaktera, tokom čitave kalenderske godine.

Ovaj vid saradnje, prvenstveno predložen od strane NVO “Ja djelujem”, definisan je u specifične oblasti, navedene kao što slijedi:

  • Realizacija aktivnosti koje uključuju pozorišne predstave za odraslu i djecu, projekcija kratko-metražnih i dugo-metražnih filmova za odrasle i djecu, izložbe radova likovne umjetnosti i razne publikacije, kao i druge aktivnosti kulturnog, obrazovnog i umjetničkog karaktera.
  • Planiranje aktivnosti u okviru jednogodišnjeg plana.
  • Saradnja sa Ministarstvom Kulture, Opštinom Ulcinj, Turističkom Organizacijom Ulcinj, sa drugim opštinama u Crnoj Gori, kulturnim centrima u regionu i svijetu, kao i sa drugim srodnim institucijama.
  • Prikupljanje sredstava i donacija za zadovoljavanje potreba programa aktivnosti.
  • Detaljan protokol o saradnji, zasnivan na relevantnim zakonskim odredbama.

 

U toku potpisivanja sporazuma, direktor Centra za kulturu, Astrit Salaj, i direktorica iACT, Drita Lola, razgovarali su o saradnji sa srodnim centrima u Albaniji i na Kosovu, kao i širem regionu, intenzivnijoj saradnji sa drugim kulturnim centrima u Crnoj Gori i sa Ministarstvom Kulture Crne Gore, kao i komunikacija i saradnja sa međunarodnim partnerima i donatorima. Stranke su se tokom sastanka dotakle i teme zahtjeva za poboljšanje infrastrukture pod upravom Centra za kulturu, sa ciljem efikasnije upotrebe i stavljanje na raspolaganje za sve uzraste u gradu, a naročito za omladinu.

Opština Ulcinj je izrazila saglasnost za ovaj vid saradje, nagalšujući da slične saradnje utiču na poboljšanje socijalnog života građana, kao i da Opština Ulcinj pruža punu podršku u realizaciji ciljeva ovog sporazuma.

  • 1

    Radio