POLITIKA Više

Potpisan Bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Slovačke Republike 

Prej tvteuta21:56 20 Maj 2016

Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i ministar vanjskih i evropskih poslova Miroslav Lajčak, koji sa delegacijom Slovačke Republike boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori, potpisao je  danas, 20. maja 2016. godine, Bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju.

Sporazumom između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju, građanima, odnosno osiguranicima država ugovornica, na bazi reciprociteta, obezbjeđuju se prava iz socijalnog osiguranja.

Sporazumom su obuhvaćene sve oblasti socijalnog osiguranja: penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo; osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; novčana naknada za slučaj nezaposlenosti  i dodatak za djecu.

Crna Gora i Slovačka Republika  imaju prijateljske odnose i sadržajnu saradnju u mnogim oblastima od uzajamne važnosti, što potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na visokom nivou. Postoji obostrani interes za snaženje dobre saradnje u različitim oblastima.

Odnosi dvije zemlje dodatno su ojačani kroz saradnju u okviru multilateralnih foruma i organizacija, a intenzivna saradnja odvija se u okvirima široke normativno pravne osnove, čemu će doprinijeti i zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju koji je potpisan danas.

  • 1

    Radio