SliderMN Više

Posjeta mladih u Skupštini Opštine Ulcinj

Prej tvteuta10:19 4 Novembar 2022

Skupština opštine Ulcinj u saradnji sa NVO Novi Horizont organizovali su posjetu mladih Lokalnom Parlamentu. Predsednik Skupštine opštine g. Ardijan Mavriq i Sekretarka Skupštine gđa. Valdete Osmani – Husiq su srednjoškolcima dali informacije objašnjavajući kako se formira Skupština, kakva je njena struktura, nadležnosti i funkcije Skupštine, kako se usvajaju odluke itd.

Omladinski aktivisti su posjetili i skupštinsku salu kako bi imali jasniju sliku o toku i odvijanju skupštinskih zasijedanja.

  • 1

    Radio