POLITIKA Više

Posjeta francuske delegacije JP za upravljanje morskim dobrom

Prej tvteuta10:36 26 Februar 2016

U okviru uspostavljanja međuinstitucionanlne saradnje na nivou Mediterana, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ugostilo je francusku delegaciju koju su predvodili predstavnici francuke agencije za zaštitu obale „Conservatoire du littoral“. Pored njih, u delegaciji su bili i predstavnici opština Antibes i Mareisille koji se bave poslovima upravljanja morskim dobrom i obalom u tim gradovima. Tokom posjete razmjenjena su iskustva iz oblasti organizacije kupališta, zaštite plaža od erozije, razvoja nautičkog turizma i sprotsko-rekreativnih sadržaja, modela ustupanja morskog dobra, kao i zaštite vrijednih obalnih ekosistema i pejzaža. Predstavnici Javnog preduzeća organizovali su obilazak crnogorske obale u okviru kojeg su sa francuskim kolegama obišli karakterističnu obalu Boke Kotorske, specijalni rezervat „Tivatska solila“, Porto Montenegro, plaže na području Budve na kojima je izražen problem erozije, te ulcinjsku obalu sa posebnim akcentom na zaštitu vrijednih obalnih staništa kao što su pješčane dine na Velikoj plaži, ušće rijeke Bojane i Ada Bojana. Dogovorena je dalja saradnja kroz razvoj konkretnih projekata po temama od zajedničkog interesa, posebno cijeneći razmjenu iskustava i znanja u rješavanju istih i sličnih problema.

  • 1

    Radio