DRUŠTVO Više

Ponavlja se oglas za popisivače i instruktore

Prej tvteuta10:15 14 Novembar 2023

Uprava za statistiku obavijestila je javnost da se ponavlja Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se sprovesti u periodu od 30. novembra do 15. decembra 2023. godine.

Javni oglas će, kako je saopšteno, biti raspisan u popisnim komisijama svih jedinica lokalne samouprave 15. novembra 2023. godine.

Detaljnije informacije u vezi sa rokovima i kriterijumima za prijavu učesnika sadržane su u tekstu oglasa.

„Napominjemo, prethodno objavljeni Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova je poništen, a samim tim i izbor svih kandidata za instruktore i popisivače na osnovu tog oglasa. Navedeno je uslovljeno Uredbom o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa („Sl. list CG“, broj 098/23) kojom se propisuje novi period sprovođenja popisa“, navodi se u saopštenju.

Kako pojašnjavaju, kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu priložili kompletnu dokumentaciju, potrebno je da povodom ponovljenog Javnog oglasa podnesu popisnoj komisiji samo popunjenu Prijavu za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13).

„Ukoliko lice ne podnese novu Prijavu povodom ponovljenog Javnog oglasa smatraće se da nema potpunu dokumentaciju i neće biti razmatran u procesu izbora kandidata“, navodi se u saopštenju.

  • 1

    Radio