TURIZAM @sr Više

Počinju radovi na zaustavljanju erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane

Prej tvteuta15:03 28 Januar 2021

Tenderom izabrani najpovoljniji ponuđač za nabavku Izvođenje hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, u opštini Ulcinj, danas je zvanično uveden u posao.

U pitanju je konzorcijum „Del Global“ d.o.o. koji čine društvo „Global Projekt“ iz Podgorice i društvo „Del Mar“ iz Budve, a radovi će, kao što je ranije pomenuto, predvidjeti izradu napera (od džambo vreća zapremine do 1m3 pijeska) dužine 130m, kao i nasipanje pijeska na plaži u količini od 1500 m3.

Sporazumom između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Uprave za vode, dogovoreno je da materijal za izradu napera i prihranjivanje plaže na Adi Bojani (koji će biti preuzet sa desnog rukavca rijeke Bojane) bude ustupljen besplatno.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 33.000, 00 € (bez uračunatog PDV-a), a tenderskom dokumentacijom predviđeni rok završetka radova iznosi 20 dana od dana uvođenja u posao izabranog ponuđača.

 

Javno preduzeće za upravljanje

morskim dobrom Crne Gore

 

  • 1

    Radio