Uncategorized Više

PLAN ZA STARI GRAD DO NOVE GODINE, APEL GRADITELJIMA DA VADE DOKUMENTACIJU I DOZVOLE NA VRIJEME

Prej tvteuta12:22 8 Septembar 2017

Sekretar sekretarijata za prostorno planiranje i urbanizam u Opštini Ulcinj Aleksandar Dabović u intervjuu za televiziju Teuta govorio je  o aktuelnim prostorno urbanističkim planovima na području grada  koji još uvijek čekaju Skupštinsko usvajanje, ali i o gorućim temama koje se tiču ovog sekretarijata.

Što se tiče prostornog plana za područje Starog grada, Dabović kaže da je inicijativa za donošenje plana pokrenuta još prije početka ljetnje sezone, međutim Ministarstvo kulture je preuzelo nadležnost u donošenju izrade plana. Na Opštini je da procijeni uticaj na životnu sredinu a rok za donošenje procjene je dva mjeseca.

Obzirom na to da su naselja Đerane 1 i  Đerane 2 itekako interesantne lokacije za izgradnju novih objekata i da su u prethodnom periodu buknule nove zgrade i stambeni objekti u ovom dijelu grada,donošenje prostorno urbanističkog plana za ova naselja trebalo bi biti prioritet. Sa druge strane prostorni planovi za ta naselja još uvijek su u fazi nacrta, tačnije za naselje Đerane 2 plan je  još uvijek u fazi izrade. Nakon perioda zabrane gradnje, od 15. septembra kreće sezona legalne izgradnje objekata. Ovim putem sekretar Dabović ponovno je uputio apel svim graditeljima da na vrijeme obezbijede svu potrebnu tehničku dokumentaciju i izvade građevinske dozvole.

Što se tiče ruralnog dijela grada, usvajanjem prostorno urbanističkog plana ostavlja se mogućnost svim graditeljima koji imaju namjeru da grade u zonama koje su markirane kao takve, da to  mogu učiniti  potpuno legalno kao i do sada. Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj 31. avgusta utvrdila Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Tim pravnim aktom se praktično uvodi centralizacija svih poslova u sistemu planiranja prostora na nivou države, odnosno Ministarstva održivog razvoja i turizma. Jedna od bitnih promjena predstavlja ukidanje građevinske i upotrebne dozvole.

  • 1

    Radio