Aktuale Më shumë

Për mosrespektim të “Evropa tani” gjoba deri në 20 mijë euro

Prej tvteuta15:12, 5 Janar 2022

Drejtoria për Çështje të Inspektimit do të kryejë inspektime të intensifikuara te subjektet ekonomike në pjesën e respektimit të dispozitave të programit Evropa Tani, ndërsa gjobat për punëdhënësit arrijnë në 20 mijë euro, njofton shërbimi i tyre  PR.

Sipas deklaratës, Drejtoria për Çështje të Inspektimit do të ofrojë mbështetje të plotë për zbatimin e një sërë masash nga projekti “Evropa tani”.

Ata rikujtojnë se menaxhmenti në periudhën paraprake ka punuar në kontrollimin e informacionit për subjektet ekonomike që kanë krijuar marrëdhënie pune me kohë të pjesshme me punëtorë.

“Në bazë të informacionit të grumbulluar për subjektet ekonomike, Inspeksioni i Punës ka përpiluar listën e subjekteve ekonomike si dhe listën individuale për secilin subjekt ekonomik me numrin e të punësuarve që kanë krijuar punë me kohë të plotë, si dhe të atyre që kanë krijuar punë me kohë të pjesshme, dhe ka ardhur deri te fakti se pjesa më e madhe, pra 99.2% e të punësuarve në subjektet ekonomike të kontrolluara kanë marrëdhënie pune me kohë të plotë”, thuhet në njoftim.

Një rol të veçantë në zbatimin e projektit “Evropa tani” ka Inspektorati i Punës, i cili parashikon që punëdhënësi të rrisë pagën neto të punonjësit me të njëjtën masë përfitimesh në kurriz të punonjësit, e cila do të ulet.

Ata theksojnë se nëse punëdhënësi nuk e përmbush detyrimin e tij sipas vendimit, inspektori mund t’i shqiptojë gjobë në përputhje me Ligjin për mbikëqyrjen inspektuese në shumë prej 500 deri në 5000 euro.

“Vendosja e gjobave do të kryhej derisa një punëdhënës i tillë të vepronte sipas vendimit, pra të përmbushte detyrimin e tij. Kujtojmë se Ligji i Punës kërcënon me gjobë nga 2000 deri në 20000 euro për personin juridik, 200 deri në 2000 euro për personin përgjegjës në personin juridik dhe 500 deri në 6000 euro për një sipërmarrës”, thuhet në njoftim.

Ata apelojnë që punëtorët të mos pranojnë të fshijnë aneksin e kontratës që parashikon punë me kohë të pjesshme dhe u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që mendojnë se u janë mohuar të drejtat nga puna, të paktën në mënyrë anonime të paraqesin iniciativë për eliminimin e parregullsive në kohë dhe të ndikojë tek punëdhënësi që të zyrtarizojë siç duhet marrëdhënien e punës.

“Parregullsitë mund të raportohen në: numrin pa pagesë të qendrës së thirrjeve 080555555, adresën e emailit application@uip.gov.me; upravazainspekcijskeposlove@uip.gov.me, me postë ose direkt, duke e dorëzuar iniciativën në zyrën e Administratës në Rrugën Oktobarske revolucije nr. 130, 81000 Podgoricë”, ka përfunduar Administrata.

  • 1

    Radio