POLITIKA Više

PATRIJARHALNO VASPITANJE I EKONOMSKI FAKTOR GLAVNE PREPREKE ZA ŽENE KOJE TRPE NASILJE

Prej tvteuta11:18 10 Decembar 2016

Direktor područne jedinice Centra za socijalni rad u Ulcinju Mehmed Duraku kazao je na konferenciji koju je održao SOS telefon „Zaštita od nasilja u porodici u praksi zasnovana na studijama slučaja“ da su patrijarhalno vaspitanje i strah od nasilnika glavna prepreka zbog čega se žene teško odlučuju da prijave nasilnika.
„Značajna prepreka rješavanju problema nasilja u porodici jeste patrijarhalno vaspitanje žene i zatvorena sredina, koja ne odobrava javno ispoljavanje problema u porodici. Radnici centra za socijalni rad svojim stručnim pristupom ovom patološkom problemu nastoje da izađu u susret žrtvama nasilja, međutim postoje određene barijere na koje mi ne možemo da utičemo“, tvrdi Duraku.

Državni tužilac Faruk Resulbegović ipak tvrdi da su žene itekako spremne da govore o nasilju, međutim, zbog teškog ekonomskog stanja i zavisnosti od materijalnih sredstava svog partnera trpe nasilje.

  • 1

    Radio