KULTURA Više

PAM CG: Ne kršimo zakon, žalićemo se na odluku

Prej tvteuta09:08 20 Oktobar 2018

PAM CG – saopštenje za medije

 

Organizacija za zaštitu  prava autora muzike – PAM CG u Crnoj Gori obavlja zakonom propisanu djelatnost posljednjih 12 godina. Za to vrijeme, stekla je zavidnu regionalnu i međunarodnu reputaciju i postala ravnopravan član CISAC-a – međunarodne krovne organizacije društava za zaštitu autorskog i srodnih prava, sa sjedištem u Parizu. Podsjećamo da smo kao organizacija, kroz poglavlje broj 7 značajno doprinijeli pristupnim pregovorima koje država Crna Gora vodi sa Evropskom unijom, sa ciljem što skorijeg, ali i izvjesnog punopravnog članstva.

Podsjećamo da je PAM CG, opet u skladu sa Zakonom, preregistrovan u NVO i da svoje djelovanje bazira na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Umjesto prepucavanja po medijima, javnosti nudimo nesporne činjenice, predajemo žalbu ministarstvu ekonomije koje je nadležno da odluči o rješenju i nećemo se dalje oglašavati do njihove konačne odluke.

 

Činjenice:

 

– Kompletan zakonski okvir za djelovanje organizacije za zaštitu autorskih i srodnih prava definiše država Crna Gora. Dakle,  to ne radi PAM CG, on samo u skladu sa zakonom sprovodi zakon o autorskom i srodnim pravima. Ni manje ni više, radi isto što i sve srodne organizacije u svijetu.

– Bilo bi dobro znati da li, recimo, Exit festival u Srbiji plaća zakonom propisane autorske nadoknade SOKOJ-u i zašto istu takvu obavezu ne prihvata u Crnoj Gori? Znamo i da država Crna Gora učestvuje u finansiranju festivala sa više od pola miliona eura svake godine. Besprizorna je neistina da je PAM CG protiv bilo kog festivala, ali je protiv toga da svi festivali uredno plaćaju zakonom predviđene autorske nadoknade, a samo jedan festival ne. PAM CG ima zakonsku obavezu da sve nenaplaćene fakture preda nadležnim sudovima. To je i uradio, u skladu sa zakonom. Slučajno ili ne, neposredno pred donošenje rješenja o oduzimanju dozvole PAM CG, Sea dance festival primio je nalaz nezavisnog vještaka finansijske struke, po nalogu Suda, u kome je konstatovan trogodišnji dug festivala prema PAM CG u iznosu od 188.000 Eur.

– U skladu sa Zakonom, lokalne turističke organizacije, kao i JP Morsko dobro, solidarno učestvuju sa organizatorima manifestacija u izvršavanju obaveza po osnovu plaćanja nadoknada za javno emitovanje. Sigurni smo da bi osnovno znanje studenta Pravnog fakulteta moglo biti od koristi svim potpisnicima inicijative.

– Godine 2016. isti Zavod, koji je donio rješenje o oduzimanju licence zbog navoda da organizacija nema Statut, produžio je licencu PAM CG na novi petogodišnji period. Sumnjamo da je to mogao uraditi bez Statuta organizacije. Za 12 godina rada, niko nije ni pokušao da ospori Statut PAM CG koji nesumnjivo postoji. Čak se primjerak  Statuta PAM CG nalazi i u arhivu Zavoda za intelektulnu svojinu.

– Od osnivanja, pa zaključno sa mjesecom septembrom 2018. godine, PAM CG po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreze i doprinose, državi Crnoj Gori uplatio je 1.709,742,47 Eur.

– U zakonu o autorskom i srodnim pravima, u članu 151, jasno je precizirano na koji način i zbog kojih razloga se može organizaciji oduzeti licenca. Nijedan od tih razloga nije iskorišćen kao argument u postupku oduzimanja licence. Isti član zakona propisuje i obaveznu proceduru u takvim slučajevima. Naravno, ni ta procedura nije ispoštovana, pa je logično izvesti zaključak da se radi o samovolji direktorice Zavoda, a motivima i razlozima za ovakvu odluku baviće se nadležno tužilaštvo. Iskreno vjerujemo da je u pitanju neznanje a ne namjera, ali se onda i pitamo kako je moguće vršiti kontrolu rada organizacije sa ovakvim, očiglednim nedostatkom pravnog znanja na ovom nivou?

– Ovo jeste signal Ministarstvu ekonomije da provjeri da li Zavod za intelektualnu svojinu radi svoj posao u skladu sa ovlašćenjima, jer ako je suditi po predmetnom rješenju, ima tu dosta razloga za zabrinutost. Vlada Crne Gore mora znati da ovakva, nakaradna pravna rješenja, mogu blokirati pristupne pregovore.

– Kontinuirana zabrinutost Evropske komisije i podrška CISAC-a, kao i srodnih organizacija iz regiona, uvjeravaju nas da treba da istrajemo i prepustimo institucijama države Crne Gore da kompletnu proceduru privede kraju. Već 1. novembra predstavnici Evropske komisije će sa predstavnicima PAM CG i ministarstva ekonomije u Podgorici razgovarati o poglavlju 7 i baviti se aktuelnim stanjem na polju zaštite autorskih prava u Crnoj Gori.

– Jedan od autora, potpisnika inicijative, gospodin Miodrag Bošković, u godinama pred formiranje PAM CG, od Sokoj-a (organizacija za zaštitu autorskih prava za teritoriju tadašnje SFRJ, pa SCG) na godišnjem nivou primao je dinarske iznose po osnovu autorskih prava koji su se mogli konvertovati isključivo u žute euro kovanice. Duh zakona nalaže jednostavnu logiku – onoliko koliko vas emituju elektronski mediji u jednoj godini, toliko je učešće autora u ukupno prikupljenim sredstvima za raspodjelu. To važi za sve autore, pa i za gospodina Boškovića. Važiće i dalje.

– Mjera štete koja ovih dana nastaje po osnovu medijske kampanje i pravno nakaradnog rješenja donijetog od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, biće predmet odlučivanja nadležnih sudova u Crnoj Gori, odmah po okončanju drugostepenog postupka. Besprizorna medijska kampanja koja se ovih dana vodi protiv Organizacije šteti svima – organizaciji, autorima i korisnicima. Istina je da je Zavod za intelektualnu svojinu donio rješenje o oduzimanju licence organizaciji. Nećete pročitati u medijima da je to samo prvi korak u proceduri. Način na koji je Zavod to uradio, ostavićemo na tumačenje drugostepenom organu, Ministarstvu ekonomije.

 

Vjerujemo u institucije sistema i mirno čekamo drugostepenu odluku. Do tada, molimo sve autore i korisnike za strpljenje. Posebno izražavamo žaljenje što su na strani podnosilaca inicijative i dva autora. Čista logika nalaže da autor prirodno pripada organizaciji koja štiti njegova prava, nikako onima koji bi trebalo da ta prava poštuju, a to ne čine.

 

 

U Podgorici, 18. oktobra 2018. godine

 

PAM CG

Predsjednik UO, dr Srđan Bulatović

 

 

Izvršni direktor, Vasilije Raičević

  • 1

    Radio