SliderMN Više

Ovo su usvojene tačke dnevnog reda sa posljednje sjednice SO Ulcinj

Prej tvteuta11:33 23 Decembar 2022

Dana 21.12.2022 godine, sa početkom u 12:40 časova u velikoj sali Skupštine Opštine Ulcinj održana je Druga sjednica drugog redovnog zasjedanja Skupštine Opštine Ulcinj. Na dnevnom redu sjednice, našle su se sljedeće tačke: Predlog odluke o određivanju mjesečne naknade  za zakup prostorija za rad odborničkih klubova, Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke Organizacije Opštine Ulcinj, Predlog Odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti radi postavljanja  dva 10Kv kablovska voda od TS10/0,4 kv 2×1000 Kva, Pinješ 4 KO Ulcinj, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu DOO Možura za 2021 godinu i Predlog Zaključka o usvajanju izvještaja o radu i  godišnjeg završnog računa za 2021godinu, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj.

U dijelu Izbora i imenovanja pred odbornicima su se našle sledeće tačke dnevnog reda: Predlog odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i Propise, Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova odbora za Izbor i imenovanja, Predlog rješenja o ispravci rješenja o razrešenju članova Odbora direktora Doo „Za očuvanje i zaštitu biodiveriteta, uzgoja, lova divljači i ribolov“ Ulcinj i Predlog rješenja o ispravci rješenja o imenovanju članova Odbora direktora Doo „Za očuvanje i zaštitu biodiveriteta, uzgoja, lova divljači i ribolov“ Ulcinj.

Tokom rasprave u kojoj je učestvovala  većina odbornika, bilo je različitih komentara,predloga i sugestija. Na kraju su sve predložene tačke dnevnog reda usvojene.

Služba Skupštine

 

  • 1

    Radio