POLITIKA Više

Otklonjen kvar na pumpi Đerane

Prej tvteuta11:24 10 Jul 2017

 

 Otklonjen je kvar na pumpnom postrojenju Đerane gdje je tokom juna došlo do zastoja u radu usljed njegove dotrajalosti. Do kraja dana će pumpa biti puštena u rad. Vodni režim upumpavanja vode u Solanu biće strogo kontrolisan zbog gniježđenja ptica na pojedinim lokacijama. Ovo pumpno postrojenje upumpava slanu vodu iz mora koja se preko kanala prenosi do bazena u Solani. U ovoj fazi planirano je puštanje vode na knetama u cilju podizanja kvaliteta hranidbene baze za ptice koje su prisutne na Solani. Režim rada pumpi biće usmjeren samo ka bazenima koje ptice ne koriste za gniježđenje, već za hranjenje.

Ovakav režim upumpavanja vode biće do 1. avgusta. Nakon toga planirano je intenzivnije upumpavanje vode sa Đerana u skladu sa biološkim potrebama ornitofaune i ukupnog biodiverziteta.

U periodu maj – jun na Solani gnijezde značajne vrste ptica, pa bi u tom periodu upumpavanje vode na tim bazenima ugrozilo sam proces gniježđenja značajnih vrsta i populacija, tako da je sprovedeni monitoring ptica koji se kontinuirano vrši dva puta na mjesečnom nivou, pokazao izuzetne rezultate uspješnosti gniježđenja.

 

PR Služba

  • 1

    Radio