AKTUELNO Više

Osnovana Mreza novinarki Crne Gore

Prej tvteuta12:54 8 Jun 2022

Grupa novinarki i urednica iz više crnogorskih medija osnovala je Mrezu novinarki u Crnoj Gori. Kako se navodi u saopstenju koordinacionog tima Mreze, one ce se zajednički zalagati za rodnu ravnopravnost, bolji položaj žena u Crnoj Gori i zaštitu ženskih prava kao dijela korpusa ljudskih prava.
„Mreža novinarki radiće na osnaživanju i pružanju pomoći i podrške novinarkama koje su često žrtve govora mržnje, mizoginije, seksizma, prijetnji i nasilja, boriće se protiv rodno zasnovanog nasilja i unapredjivati medijsko izvještavanje o tome, zalagaće se za veću bezbjednost i bolji položaj novinarki na radu i u vezi sa radom, za više žena na rukovodećim mjestima, za rodno senzitivne medijske sadržaje i podsticati primjenu rodnih politika u medijskim organizacijama. Mreža će raditi i na edukaciji, podizanju kapaciteta za rodno senzibilisano izvještavanje o svim temama, kao i na promociji politika tolerancije, dijaloga, inkluzivnosti i ravnopravno uključivanje žena u sve sfere društva. Podrška, solidarnost, saradnja i umrežavanje sa svima koji se zalažu za rodnu ravnopravnost ne samo u Crnoj Gori već i šire, glavna su opredjeljenja članica Mreže novinarki. Budući da mediji utiču na formiranje javnog mnjenja i da imaju aktivnu ulogu u stvaranju društva jednakosti, Mreža novinarki doprinijeće rodnoj senzibilisanosti svih kolega i koleginica, ali i cjelokupne javnosti o ljudskim pravima žena i izgradnji boljeg i pravednijeg društva“, istice se u saopstenju.

  • 1

    Radio