AKTUELNO Više

OŠ „MARŠAL TITO“ OBJAVILA KONKURS ZA LOGO

Prej tvteuta19:06 5 Mart 2018

JU OŠ „MARŠAL TITO“-Ulcinj obavještava javnost da je u okviru aktivnosti obilježavanja 50 godina rada škole, a prema Odluci direktora ove ustanove Arbena Lunjia,  raspisala Konkurs za idejno rešenje zaštitnog znaka – logoa.

U konkursu se izmedju ostalog naglasava:

 

U želji da komuniciramo sa javnošću na prepoznatljiv način, kako bi predstavili karakter naše škole i približili je javnosti, JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj  želi da odredi svoj vizuelni identitet i da dobije osnovni simbol (logo) kojim će se predstaviti kao najveća dvojezična škola u Ulcinju i u Crnoj Gori.

Logo JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj  kao njegov zaštitni znak treba da na jednostavan, prepoznatljiv i upečatljiv način objedini, ilustruje i istakne najznačajnije karakteristike JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj.

 Izrada rešenja za logo JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj    Predlog rešenja treba jasno da identifikuje koncept obrazovanja,  multikuluralnosti i inkluzivnosti  naše škole.

Idejno rešenje logo-a treba da sadrži znak (grafički element) i logotip (slovni znaci). Kod tekstualnog dijela znaka-logo-a potrebno je napisati na oba jezika naziv škole:

JU OŠ „Maršal Tito“ – Ulcinj

IP SHF “Marshall Tito” – Ulqin

Takođe kod tekstualnog dijela logoa, po mogućnosti treba staviti i godinu osnivanja naše škole -1968.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica.

Radove možete dostaviti u prostorijma uprave.

Autor pobedničkog rada obavezuje se da  JU OŠ „Maršal Tito“ – Ulcinj dostavi izabrano grafičko rešenje kao fajl u nekom od vektorskih formata.

ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Pravo učešća na konkursu imaće autor čiji radovi su predati do 19.03.2018. godine do 12:00 časova, sa napomenom „Konkurs za dizajn znaka- logo-a JU OŠ „Maršal Tito“ – Ulcinj”, u zatvorenim koveratama za oznakom “Ne Otvaraj”.

STRUČNI ŽIRI I NAGRADA

Odluku o pobedničkom radu doneće stručni žiri JU OŠ „Maršal Tito“ – Ulcinj

Pobjednički rad biće nagrađen novčanom nagradom od 100e (evra).

DIREKTOR

Mr Arben Lunji

  • 1

    Radio