Uncategorized Više

Opština Ulcinj u saradnji sa građanima i drugim nadležnim institucijama kreće u projekat preklapanja kanala Solane

Prej tvteuta15:27 5 Septembar 2017

Na sastanku koji je održan u kabinetu Predsjednika opštine prisutni su bili predstavnici nadležnih sekretarijata opštine Ulcinj, predstavnici građana naselja Đerane i dva stečajna upravnika ulcinjske Solane od kojih je jedan bivši. Teme razgovora su bile usaglašavanje osnovnih načela i sagledavanjemogućih zajedničkih projekata kako razvojnih tako i infrastrukturnih.

Ovom prilikom, diskutovano je oko načina i dokumentacije oko početka pripremnih aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta preklapanja kanala ulcinjske solane za šta je dobijeno i pozitivno mišljenje. Ova problematika koja se godinama sve više aktuelizuje, mora se hitno sanirati i privoditi najpotrebnijoj namjeni, saglasni su učesnici sastanka. Osim građana, taj putni pojas se tokom turističke sezone u velikom mahu koristi od turista koji odlučuju da provode vrijeme u tom naselju. Imajući u vidu aktuelnu problematiku Opština Ulcinj, stečajni upravnici i građani su spremni da zajedničkim naporima riješe ovo pitanje.

Kako bi se situacija najbolje upoznala, neophodno je da se sve strane upoznaju sa idejnim projektom koji bi se realizovao fazno u zavisnosti od mogućnosti investitora. Idejni projekat je rađen na osnovu osnovnih zahtjeva svih učesnika a to su: slobodan protok morske vode, uklanjanje eventualnih divljih priključaka na kanalu, preklapanje kanala i proširenje saobračajnice u tom dijelu. Nakon usaglašenja svih osnovnih načela, podijeljeni su zadaci nadležnima kako bi se pristupilo izradi pripremnih aktivnosti.

Kanal Solane je dužine oko 3 km ali bi se prvom fazom obuhvatio dio do starog mosta port Milene za kojeg je neophodno okvirno 300.000,00 EUR. Finansiranje realizacije ovog projekta je vezano za opštinu Ulcinj, građane tog naselja, solane, ministarstva i drugih zainteresovanih strana.

Na sastanku je bilo i riječi o potencijalnim investitorima koji su zainteresovani za realizaciju projekata u skladu sa osnovnim načelima zaštite ulcinjske solane, zaštite prostora i životne sredine, za koje su dogovoreni sastanci u narednom periodu.

  • 1

    Radio