AKTUELNO Više

ODRŽANA ZAVRŠNA AKTIVNOST PROJEKTA “SNAŽAN CIVILNI SEKTOR ULCINJA ZA BOLJU ŽIVOTNU SREDINU”

Prej tvteuta09:07 26 Decembar 2018

Regionalna razvojna Agencija Ulcinj Biznis Asocijacija je realizovala završnu aktivnost projekta „Snažan civilni sektor Ulcinja za bolju životnu sredinu“, u ponedjeljak 24.12.2018. godine.

 

U toku ovog događaja pristupilo se i formalizaciji platforme koja je ranije utvrđena a kojom se članice platforme obavezuju na saradnju kada je riječ o pitanjima koja se tiču zaštite životne sredine na teritoriji Opštine Ulcinj. Platforma je zamišljena kao otvorena mreža za praćenje i učešće organizacija civilnog društva u procese zastupanja i promovisanja očuvanja životne sfedine u Ulcinju. Organizacije koje su podržale ovu platformu smatraju da se aktivnim učešćem predstavnika civilnog društva u procese koji se tiču životne sredine doprinosi postizanju boljeg stanja u ovoj oblasti. Za sada je platformu podržalo 9 organizacija, a očekujemo da će joj se pridružiti i ostale koje se bave ovim pitanjima.

 

U toku događaja prezentovan je Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Ulcinj za period 2015. – 2020. godina sa fokusom za zaštitu životne sredine i realizaciju projekata iz ove oblasti. Izvještaj je obuhvatio informaciju o sprovođenju i realizaciji projekata iz oblasti životna sredina, upravljanje otpadom i prirodna baština i upravljanje prirodnim resursima.

 

Takođe, prezentovana je i publikacija o primjerima dobre prakse učešća civilnog sektora u procesima donošenja odluka koji ima za cilj da kroz dobre primjere ukaže na rezultate koje je moguće postići sa pozicije organizacija civilnog društva. Ova publikacija je obuhvatila primjere dobre prakse iz Crne Gore i iz zemalja okruženja.

 

Ovaj projekat je podržan kroz program dodjele grantova “Moja zajednica-Snažna zajednica” koji je dio istoimenog projekta. Finansira ga Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016 za Crnu Goru, a realizuje ga Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog polja i Aktivna zona iz Prijestonice Cetinje.

 

 

Srdačan pozdrav,

 

Elvir Zečević

Regionalna razvojna Agencija – Ulcinj Biznis Asocijacija

  • 1

    Radio