SliderMN Više

Održana radionica povodom 31. godišnjice proglašenja Crne Gore ekološkom državom

Prej tvteuta08:50 21 Septembar 2022

Povodom obilježavanja 31. godišnjice od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, u organizaciji Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, u zgradi Opštine Ulcinj održana je kreativna radionica sa svim osnovnim školama Ulcinja.

Radionica, na temu recikliranja otpada, imala je za cilj da podstakne društvenu odgovornost i veću svijest građana za život u zdravijem okruženju, u simbiozi sa prirodom.

Na otvaranju radionice, prisutnima se obratila sekretarka Sekretarijata za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju, Zećarija Sulejmanović, koja je rekla da svrha današnje radionice nije samo podizanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštite životne sredine, već i razumijevanje toga da uz zalaganje svih nas, lokalne samouprave, škola, nevladinih organizacija, bilo u aktivnostima podizanja svijesti, bilo u akcijama čišćenja, sadnje, zaštite – svako od nas može dati svoj licni doprinos.

Pristune je pozdravio i predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj, Ardijan Mavrić, koji je rekao da moramo da promovišemo i primjenjujemo reciklažu, proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kompostiranje organskog otpada, principe cirkularne ekonomije u poslovanju preduzeća kako bi se naša zajednica razvijala po ekološki održivom  modelu. To je dug koji imamo prema sebi, svojoj zajednici, precima i budućim generacijama. Morama se naučiti da živimo sa prirodom, a ne od prirode – dodao je Mavrić.

Nova opštinska vlast poklanja veliku pažnju ekologiji. Reorganizacijom opštine formiran je poseban Sekretarijat za ekologiju, dok se uskoro očekuje i početak rada rendžerske službe koja će se baviti zaštitom i očuvanjem zaštićenih područja u opštini Ulcinj.

Današnjoj radionici prisustvovale su četiri osnovne škole koje se nalaze na teritoriji opštine Ulcinj – O.Š. Maršal Tito, O.Š. Boško Strugar, O.Š. Marko Nuculović i O.Š. Bedri Elezaga.

  • 1

    Radio