POLITIKA Više

Odrzana javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji

Prej tvteuta19:24 7 Maj 2017

Prve javne tribine u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji održane su juče u Ulcinju i Baru. U oba grada, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulovid odgovarao je na pitanja zainteresovanih građana, predstavnika Opština, NVO sektora, investitora i stručne javnosti. U Ulcinju, ministar Radulovid je u uvodnom izlaganju predstavio najznačajnije novine u Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji, napomenuvši da de Zakon omoguditi bolji kvalitet planova, kontrolu sprovođenja planova i stanja u prostoru. Radulovid je naglasio i da su svi konkretni predlozi u cilju poboljšanja teksta Nacrta dobrodošli. Odgovarajudi na pitanja prisutnih, ministar Radulovid je izjavio da opštine suštinski ne gube svoje ingerencije u okviru planiranja, te da de se planovi raditi u skladu sa razvojnim ciljevima opština. Radulovid je istakao i da novi Zakon omogudava uspostavljanje sistema personalizovane odgovornosti za izgradnju i stanje u prostoru. Takođe, naglasio je da je prihvaden predlog da urbanističko-tehničke uslove izdaju licencirane kompanije ali i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Na tribini u Baru, ministar Radulovid u odgovorima napomenuo da de komunalije biti obračunate u skladu sa stvarnim troškovim komunalnog opremanja zemljišta, odnosno urbanističke cjeline i da de se izbjedi dosadašnja situacija kada se dešavalo da se za zemljište koje je u potpunosti opremljeno pladaju vede komunalije nego za zemljište koje ima niži nivo opremljenosti. Takođe, naglasio je da de prostor štititi jedna inspekcija za koju de biti jasno propisane nadležnosti i odgovornosti. Ministar Radulovid je istakao da se izradi Nacrta zakona o planiranju i izgradnji pristupilo vrlo temeljno i da su predstavljena rješenja koja de omoguditi unapređenje sistema, te da de se raditi na kreiranju boljih katastarskih i geodetskih podloga, planskoj dokumentaciji i nacionalnim smjernicama za arhitekturu. Na obje tribine, ministar Radulovid zahvalio je prisutnima na interesovanju, pitanjima i predlozima i naglasio da Javna rasprava traje do 12. juna, do kada se svi predlozi mogu dostaviti u pisanoj formi.

  • 1

    Radio