POLITIKA Više

Odrzan sastanak koalicije „Albanci Odlucno“

Prej tvteuta23:11 9 Oktobar 2019

Sastanak Koalicije “Albanci Odlučno“ održan je 9.10.2019 u sjedištu                                       Nove Demokratske Snage – FORCA , gdje se razgovaralo o dostignućima Koalicije i postizanju ciljeva utvrđenih Sporazumom, kao i o daljim koracima koje treba preduzeti  ubuduće kako bi se  ostvarili  zahtjevi koji vode ostvarivanju prava i boljem životu albanskog naroda u Crnoj Gori. Dosadašnja dostignuća  predstavnika Albanaca u centralnoj  vlasti ocjenjuju se pozitivnim i konkretnim u odnosu na prethodna razdoblja.

Dogovoreno je da se formira radna grupa koja bi dala okvirne prijedloge za izmjene i dopune u crnogorskom izbornom zakonodavstvu u okviru crnogorskog parlamenta. Također je dogovoreno da pored predstavnika Koalicije, u ovu grupu budu pozvani i predstavnici drugih albanskih političkih subjekata u Crnoj Gori kako bi došlo do usaglašenih prijedloga Albanaca u Crnoj Gori.

Sluzba za Informacije – Forca

  • 1

    Radio