SliderMN Više

Od septembra vrtić 50 eura

Prej tvteuta14:08 29 Maj 2023

Ministarsvo prosvjete je dobilo inicijativu rukovodstava više javnih predškolskih ustanova koji su tražili korigovanje troškova boravka i ishrane djece u ustanovama predškolskog obrazovanja.

Iz resora Miomira Vojinovića ističu da cijena boravka d‌jece u vrtićima nije mijenjana više od decenije,  te da ne treba posebno napominjati koliko su se cijene hrane višestruko uvećale, posebno posljednjih nekoliko godina.

“Stopa inflacije je u novembru i decembru prošle godine bila 17 posto tako da je upitno da li predškolske ustanove sa iznosom koji roditelji sada uplaćuju za troškove boravka i ishrane d‌jece u vrtiću mogu da obezbijede zdravu i kvalitetnu ishranu, jer Ministarstvo insistira na potrebi da se u predškolskim ustanovama poštuju standardi kvalitetne ishrane d‌jece, a to, uz dosadašnje cijene, teško može da se obezbijedi”, ističu u ovom resoru.

Ministarstvo prosvjete smatra da troškove boravka i ishrane u javnoj ustanovi ne treba drastično povećavati jer bi to bio udar za kućne budžete porodica za nižim primanjima.

“Smatramo da bi povećanje sa sadašnjih 40 eura na 50 eura za cjelodnevni boravak d‌jeteta bilo cjelishodno”, ističe Ministarstvo prosvjete.

Kako su dodali, upravni odbori javnih predškolskih ustanova će utvrditi cijenu boravka djeteta u svakom vrtiću posebno.

Napominju da bi povećanje cijene uslijedilo od početka septembra ove godine, nakon potpisivanja novih ugovora sa roditeljima i završetka ovogodišnjeg upisa d‌jece u javnim predškolskolskim ustanovama.

“Troškovi boravka i ishrane d‌jeteta u javnim predškolskim ustanovama nisu korigovani u prethodnom periodu iz više navedenih razloga, a jedan od osnovnih je bio da to ne utiče na obuhvat d‌jece u vrtićima”, poručuje Ministarstvo prosvjete.

  • 1

    Radio