AKTUELNO Više

OD DANAS DOSTUPNI OBRASCI ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA

Prej tvteuta16:03 18 Oktobar 2017

Na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma dostupni su obrasci za legalizaciju izgrađenih objekata. U izjavi za list „Pobjeda“ generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović kazao je da građani mogu pristupiti slanju zahtjeva za legalizaciju objekata nadležnim opštinskim sekretarijatima.

“Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ili sa planom generalne regulacije, koji će se donijeti tri godine od stupanja na snagu ovog zakona, ili planskim dokumentom donesenim u međuvremenu. To praktično znači da će se u prvoj fazi postupak voditi samo za objekte koji su izgrađeni u skladu sa važećim planskim dokumentima, a za ostale će postupak biti prekinut do donošenja plana generalne regulacije”, kazao je Čanović.
Čanović je dodao da se bespravni objekti moraju upisati u katastar, jer u protivnom je „predviđeno plaćanje naknade za korišćenje prostora opštini, uvećanog poreza za bespravni objekat i u konačnom uklanjanje objekta“.

  • 1

    Radio