AKTUELNO Više

Obrazovanje manjina ključni faktor za pozitivne društvene i ekonomske promjene u društvu

Prej tvteuta15:11 19 Decembar 2019

Crna Gora prati međunarodne standarde kada je u pitanju zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava. To je  saopšteno je na konferenciji “Različitosti koja nas obogaćuju” koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u Ulcinju. Generalni direktor Direktorata za unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Đokaj, istakao je da u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir kada je u pitanju zaštita i unapređenje prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. On je istakao da obrazovanje manjina predstavlja ključni faktor za mnoge pozitivne društvene i ekonomske promjene u društvu.

Prema riječima Đokaja, informisanje na manjinskim jezicima je veoma važno te je poželjno titlovanje emisija koje se emituju na manjinskim jezicima. Zakonodavni okviri Crne Gore mogu poslužiti kao primjer državama regiona, te je sada na čelnicima da iste zakone  primjenjuju i sprovedu u punom kapacitetu.

Zaključeno je da uloga javnog servisa značajna za informisanje i promociju kulturnih raličitosti i informisanje na manjinskim jezicima. Otvaranje posebnog kanala za manjine biće jedan od izazova u narednom periodu,  jer kako je ocijenjeno, trenutno stanje  nije dovoljno za puno informisanje na manjinskim jezicima, a ostaje i izazov uvođenja romskog jezika u obrazovni sistem Crne Gore kao i smanjenje etničke distance.

Prisutni su ocijenili da su obrazovanje, zapošljavanje, kultura i identitet manjina i politička participacija bitni kako bi se manjine što efikasnije integrisale u crnogorsko društvo.

  • 1

    Radio