Covid-19 Više

Objavljen poziv za post kovid rehabilitaciju u Igalu, evo i uslova

Prej tvteuta12:47 17 Februar 2022

Ministarstvo zdravlja je, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, obezbijedilo post kovid rehabilitaciju u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo za pacijente sa težim oblikom oboljenja uzrokovanog koronavirusom. Danas je objavljen i javni pozic za Program podrške građanima za post kovid rehabilitaciju.

Pravo učešća za korišćenje programa imaju građani koji su bili duže od mjesec dana na bolničkom liječenju uz ventilatornu podršku – respiratoru ili na neinvazivnoj ventilaciji (NIV).

Period trajanja rehabilitacije je 12 dana (IO terapijskih + 2 dana vikenda).

Da bi ostvarili ovo pravo, zainteresovani građani moraju dostaviti otpusne liste nakon završenog bolničkog liječenja i kontakt podatke.

Rok za dostavljanje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, nakon čega će građani biti kontaktirani od strane pružaoca usluge.

Prijave se vrše dostavljanjem i Ministarstvu zdravlja i Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo, putem pošte na adresu Ministarstva zdravlja, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica,  na e-mail: rehabilitaciia.mzd@mzd.gov.me ili pozivom na broj +382 20 482 179. Kontakt osoba je Lorena Kovačević.

Takođe, prijave se mogu podnijeti na adresu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo – Ulica Sava Ilića br.5, 85347 Igalo, na e-mail: rehabilitaciiapostcovid(â)igalospa.com ili pozivom na broj +382 69 330 113 sa naznakom za: „Program podrške gradanima, za post kovid rehabilitaciju”. Kontakt osoba je Anđela Kostić.

  • 1

    Radio