Aktuale Više

Objavljen Konkurs za idejno rješenje vrtića u Ulcinju

Prej tvteuta17:47 9 April 2019

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića u Ulcinju, jednog od sedam vrtića čija se gradnja finansira iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), raspisan je od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma i biće otvoren do 10. juna 2019. godine. Predviđeno je da nagrada za prvorangirano rješenje iznosi 8 000e, druga 4 000 e, a treća 2 000e. 

Ministar prosvjete dr Damir Šehović je,povodom raspisivanja Konkursa za vrtić čija je procijenjena vrijednost 850 000e rekao: “Raspisivanjem konkursa i zvanično počinjemo proceduru koja se tiče izgradnje vrtića u Ulcinju. Naravno, i prije samog raspisivanja sprovođene su opsežne pripremne aktivnosti, a i sada ćemo, u saradnji sa ostalim nadležnim organima, raditi na tome da se projekat što prije realizuje. U Podgorici su već izgrađena dva objekta – u Zagoriču i na Starom aerodromu, a vrtić u Tuzima se gradi. Ove godine počinje gradnja vrtića u Bloku 6 i u Pljevljima, te je stav ove Vlade jasan: dostupno obrazovanje u optimalnim uslovima je prioritet”.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović poručio je: “Ovo Ministarstvo odgovorno radi na svom dijelu posla kada je riječ o izgradnji školskih i predškolskih ustanova. Politika Vlade je da svaki nadležni resor u najkraćim rokovima da svoj doprinos realizaciji ovih važnih projekata”.

Raspisivanju konkursa za vrtić u Ulcinju prethodio je prenos prava raspolaganja zemljištem sa Opštine Ulcinj na Vladu Crne Gore, čime su  otklonjene  smetnje za početak pokretanja procedura za njegovu izgradnju. Procijenjena vrijednost zemljišta je preko 300 000 eura.

Parcela zemljišta na kojoj će se graditi vrtić nalazi se na Ulcinjskom polju, površine oko 2.448 m², dok maksimalna bruto građevinska površina planiranog objekta iznosi 979,2 m².

U cilju povećanja kapaciteta crnogorskih vrtića, gradiće se i vrtići u Rožajama i Herceg Novom, a za koje je u toku izbor izvođača radova. Za naredni period planirana je i gradnja još vrtića u Podgorici i to u City kvartu, Tuškom putu, Zlatici i Starom aerodromu, ali i u Beranama, Bijelom Polju, Baru, Ulcinju i Plavu i svi su u različitim fazama. Osim toga, planirane su totalne rekonstrukcije vrtića u Kotoru i dva u Podgorici.

  • 1

    Radio