AKTUELNO Više

NVO Green Life: Nove deponije na zaleđu Velike Plaže

Prej tvteuta14:17 19 Jun 2021

Eko patrola je na zaleđu Velike plaže utvrdila preko 20 novih lokacija na kojima je u prethodnim danima odložen otpad.

Ovim putem apelujemo na građane Opštine Ulcinj koji se pripremaju za turističku sezonu promjenom namještaja i radovima na svojim objektima da za potrebe odvoza otpada angažuju Komunalno preduzeće, te da svoj otpad ne istovaruju na zaleđu Velike plaže. Građani na ovaj način osim što prave štetu u životnoj sredini, prave štetu i turizmu grada u kojem žive i u kojem žele da kroz turističku aktivnost ostvare prihode.

Samo na zaleđu Velike plaže i Ade Bojane postoji preko 100 lokacija na kojima je nelegalno odložen otpad. Sakupljanje ovako odbačenog otpada je teže, komplikovanije i skuplje nego njegov prihvat na mjestu nastanka.

Nove slike sa zaleđa Velike plaže još jedan su dokaz da je neophodna hitna reakcija nadležnih institucija kako bi se upravljanje otpadom na ovom prostoru dovelo u prihvatljive okvire.

Eko patrola je osnovana od strane NVO Green life i NVO Zeleni korak 2020. godine sa ciljem prijavljivanja nelegalnog odlaganja otpada na zaleđu Velike plaže i Ade Bojane pri čemu je u više navrata nelegalne aktivnosti prijavljivala nadležnim službama.

  • 1

    Radio