POLITIKA Više

NPCG ZADOVOLJNJI OVOGODISNJIM PRIHODOVANJEM

Prej tvteuta12:15 13 Avgust 2016

Na Četvrtoj sjednici UO JPNPCG razmatrano je više od 20 tačaka Dnevnog reda i u uvodnom dijelu ukazano na neophodnost pune realizacije svih zaključaka sa prethodnih sjednica UO. U vezi sa turističkom sezonom, iskazano je zadovoljstvo posjetom u Nacionalnim parkovima Crne Gore i ostvarivanjem prihoda po osnovu ulaznica, s obzirom da je ostvaren porast na svim nivoima. Na ukupnom nivou, Nacionalne parkove Crne Gore je od početka godine do 25. jula posjetilo 130.154 posjetilaca. Najveći broj posjetilaca bilježi UNESKO-vo zaštićeno prirodno područje NP Durmitor sa 49.766 posjetilaca, potom slijedi NP Lovćen sa 36.694 posjetilaca, te NP Skadarsko jezero sa 30.795 posjetilaca.

U vezi sa realizacijom godišnjih Programa upravljanja u prvih šest mjeseci, istaknuto je da su sve aktivnosti koje su planirane tokom prvih šest mjeseci u najvećoj mjeri realizovane, kao i da je implementiran niz vanprogramskih aktivnosti u cilju unaprjeđenja zaštite, očuvanja i promocije najznačajnijih prirodnih vrijednosti. Isto tako u vezi sa Solanom, saopšteno je da su od početka godine realizovane brojne programske aktivnosti u vezi sa zaštitom biodiverziteta ovog budućeg zaštićenog prostora, održane tri sjednice Savjetodavnog tijela, organizovan okrugli sto posvećen upoznavanju sa iskustvima upravljanja i promocije slovenačke solane Krajinski park „Sečoveljske solane“ u cilju razmatranja mogućnosti implementacije dobrih praksi na prostoru Ulcinjske solane, kao i prezentacija PPPN za obalno područje i Ulcinj za članove Savjetodavnog tijela.

Takođe je na Sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o implementaciji mjera i preporuka Državne revizorske institucije na dan 31.07.2016. godine koji, između ostalog, daje pregled i status njihove implementacije. Izvještaj je dostavljen DRI u predviđenom roku. Na ovoj Sjednici su usvojena još dva pravilnika čime se povećava broj implementacije preporuka na 42 od ukupno 53 preporuka, odnosno procenat realizacije mjera i preporuka DRI iznosi 79,25%.

Članovi Upravnog odbora su takođe upoznati sa Informacijom o realizaciji projekata kapitalnog budžeta i s tim u vezi informisani da se, u najvećoj mjeri, definisane aktivnosti realizuju planiranom dinamikom, kao i da postoje izvjesna ograničenja kada je u pitanju realizacija istih. Isto tako, UO je upoznat sa Informacijom o novim zapošljavanjima u JP u 2016. godini i iskazao spremnost da se obezbijede svi neophodni uslovi u cilju unaprjeđenja i jačanja kadrovskih kapaciteta kako kroz izmjene postojeće sistematizacije, tako i kroz obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava.

Takođe je na Sjednici usvojeno više akata kao što je Pravilnik o zaduženju i vođenju finansijskih tokova hartija od vrijednosti, Odluka o davanju ovlašćenja za odobravanje plaćanja ribolovnih dozvola za privredni ribolov na dvije rate, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Plana integriteta JPNPCG. 

PR Služba

  • 1

    Radio