SliderMN Više

Nova pravila za ulazak u EU od Nove godine važiće i za građane Crne Gore

Prej tvteuta15:19 11 Novembar 2023

Ulazak u Evropsku uniju (EU) za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim uskoro neće biti moguć bez ETIAS formulara. Uvodi se od 2024. godine, ispunjavaće se onlajn, plaćati sedam eura, a važiće tri godine.

ETIAS je Evropski sistem putnih informacija i autorizacije za putovanja u Šengen zonu.

Biće obavezan za sve putnike iz zemalja koje nijesu u sastavu EU ali su dio bezviznog režima.

Ostali će i dalje morati da apliciraju za vizu.

ETIAS formularom će se posjete Evropskoj uniji morati najaviti ranije.

Zahtjev za odobrenje putovanja moći će se podnijeti isključivo putem interneta.

U slučajevima kada podnosilac nije u mogućnosti da popuni formular može da ovlasti nekoga da to učini za njega.

Formular još nije dostupan kao ni tačan datum početka primjene.

Većina zahtjeva biće procesuirana u roku od nekoliko minuta, tvrde na službenoj ETIAS stranici.

Moguće je da obrada traje do četiri dana. U slučaju da je potrebna dodatna dokumentacija proces može potrajati i dvije sedmice. Ako od aplikanata bude zatražen i razgovor, sve može trajati i do 30 dana. Zbog toga se apliciranje savjetuje mnogo prije planiranog putovanja.

Svaki podnosilac će elektronskom poštom dobiti ETIAS jedinstveni aplikacijski broj. Potrebno ga je sačuvati, jer je potreban za naredne procedure.

Na kraju procesa imejlom ćete dobiti i ishod prijave. Bitno je da provjerite podatke u ETIAS odobrenju. Ako ima bilo kakva greška neće vam biti dozvoljeno da pređete granicu.

Dozvola važi tri godine ili do isteka važenja putne isprave. Kada promijenite pasoš procedura se mora ponoviti.

Uz prijavu obavezno je plaćanje naknade u iznosu od sedam eura. Plaćanje će kao i prijava biti moguće samo onlajn.

Aplikanti mlađi od 18 ili stariji od 70 godina biće oslobođeni plaćanja.

Bez ovog dokumenta neće biti moguć ulazak u EU. Pri prelasku vanjskih granica EU, informacije će biti registrovane u ulazno/izlaznom sistemu koji će zamijeniti pečate u pasošima. Sistem će bilježiti vrijeme i mjesto ulaska te sačuvati fotografiju i otiske prstiju.

Novi sistem omogućiće efikasnije i brže procedure granične kontrole. Biće manje birokratije, manje kašnjenja za putnike te bolja sigurnost, poboljšana prevencija negularnih migracija i uopšteno, efikasnija procedura upravljanja granicom.

  • 1

    Radio