DRUŠTVO Više

Njemačka intezivira naučnu saradnju sa zemljama iz jugoistočne Evrope

Prej tvteuta12:38 14 Septembar 2023

Univerzitet u Regensburgu domaćin je seminara pod nazivom „A New Vision for European Cooperation“, koji ima za cilj unaprijeđenje i podizanje kvaliteta naučno-istraživačke saradnje koja se realizuje između visokoškolskih ustanova iz Njemačke i zemalja jugoistočne Evrope. Iz pomenutog razloga, u Regensburgu, gradu u Bavarskoj, trenutno borave i predstavnici Univerziteta „Adriatik“ Bar.

Ova aktivnost obuke i saradnje ima za cilj da istraži potencijalne mogućnosti za saradnju u visokom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi od strane visokoškolskih ustanova iz Njemačke, ali i nastoji da odgovori na izazove koji su u tom procesu uključeni. Scenario Bregzita, rat u Ukrajini, kao i nedavni razvoj internacionalizacije u nekoliko zemalja pokazali su da percepcija međusobne razmjene i mobilnosti, kao i zajedničke projektne saradnje unutar Evrope, trenutno prolazi kroz suštinske promjene. Dugogodišnji partneri u saradnji i tradicionalni tokovi mobilnosti moraju biti dopunjeni novim partnerima i novom vizijom evropske saradnje.“ istakla je MSc Anđela Janković, saradnica u nastavi na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.

Seminar traje od 10.septembra i okuplja predstavnike velikog broja ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore i regiona koje su do sada bile uključene u neki od Erasmus programa mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Na seminaru je zaključeno da veliki potencijal za unaprijeđenje saradnje se ogleda u saradnji sa partnerima iz Jugoistočne Evrope. U smislu istraživanja novih koncepata saradnje mobilnosti, uzimaju se u obzir ne samo ulazni i odlazni tokovi, već i unutar-regionalni tokovi, kao i kombinovani formati mobilnosti. Pronalaženjem novih načina i vidova saradnje sa zemljama jugoistočne Evrope, partneri iz Njemačke rješavaće jezičke, socio-ekonomske i političke poteškoće koje su onemogućavale napredak u podsticanju međuregionalne saradnje i stvarale prepreke za odlazak studenata jugoistočne Evrope u inostranstvo, odnosno realizaciju semestralnih mobilnosti. Uzimajući u obzir već postojeća partnerstva između zemalja JIE u oblasti visokog obrazovanja (mobilnost i projektna saradnja), koristi se sinergija i već postojeće znanje u ovoj oblasti.“ zaključila je Anđela Janković, učesnica obuke.

Univerzitet „Adriatik“ Bar nastaviće da bude aktivan učesnik svih međunarodnih aktivnosti koje imaju za cilj internacionalizaciju ustanove, unaprijeđenje naučno-istraživačkog rada, permanentno praćenje modernih dostignuća nauke, a sve u cilju podizanje kvaliteta rada i edukacije studenata.

Služba Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar

 

  • 1

    Radio