Politikë Më shumë

NIMANBEGU:KOMUNA E ULQINIT 20% ME SHUME TE ARDHURA

Prej tvteuta21:10, 2 Janar 2019

Komuna e Ulqinit fale ndryshimeve te Ligjit mbi financimin e veteqeverisjes locale, nga ky vit do te kete te ardhura me te larta. Kjo u miratua ne Kuvendin e Malit te Zi, ku fillimisht nenkryetari I Kuvendit Genci Nimanbegu propozoi amandamentin me te cilin kerkoi qe  50%  e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale të shkojnë në buxhetin e komunës së Ulqinit, mirepo ne Keshillin per ekonomi, finansa dhe buxhet  jane dakorduar qe te aprovohet ndarja e mjeteve prej 20%  nga tatimi mbi të ardhurat personale e cila do shkoje nga buxheti shteteror ne buxhetin komunal.  Nimanbegu vlerësoi se keto te ardhura komunes se Ulqinit do ti sjellin fuksionim më të rregullt  dhe do të ndihmojnë në zhvillimin e metejshem te saj.

  • 1

    Radio